16 vuotta täyttäneen vammaistuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Tuen tavoitteena on helpottaa 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua. Vammaistuen tarve ja määrä arvioidaan aina yksilöllisesti.

Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • sinulla on lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus
  • toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan
  • sinulle aiheutuu vammasta tai sairaudesta haittaa tai tarvitset niiden takia apua tai ohjausta
  • et saa eläkettä tai muuta korvausta, jonka perusteella sinulla saattaisi olla oikeus eläkettä saavan hoitotukeen.

Lue, miten haet 16 vuotta täyttäneen vammaistukea.

Heikentynyt toimintakyky vuoden ajan

Edellytys vammaistuen saamiseksi on, että toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan. Se tarkoittaa, että sinulla on vaikeuksia huolehtia arjen toiminnoista tai itsestäsi vamman tai sairauden vuoksi.

Vammaistukea ei kuitenkaan voi saada pelkästään siksi, että toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyvyn heikentymisellä ei myöskään tarkoiteta työkyvyn heikentymistä.

Haitta tai avuntarve

Lisäksi oikeus tukeen arvioidaan joko sen perusteella, onko vammasta tai sairaudesta sinulle haittaa tai tarvitsetko niiden takia apua ja ohjausta.

Vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta arvioidaan Kelassa tapaturma- ja ammattitautilain mukaisen haittaluokituksen perusteella. Voit saada vammaistukea haitan perusteella, jos haitta arvioidaan tarpeeksi suureksi.

Avun tai ohjauksen tarve arvioidaan Kelassa hakemuksesi perusteella. Voit saada vammaistukea avuntarpeen perusteella esimerkiksi, jos tarvitset

  • apua henkilökohtaisissa toiminnoissa kuten peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa
  • ohjausta ja valvontaa kuten muistuttelua tai patistelua arjen toiminnoissa.

Jos tarvitset apua vain kotitaloustöissä ja asioinnissa, et voi saada vammaistukea avuntarpeen perusteella.

Porrastettu kolmeen tasoon

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon: perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen ja ylimpään vammaistukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä ja haittaluokka. Lisäksi perustuki voidaan korottaa korotetuksi tueksi sairaudesta aiheutuvien kustannusten perusteella.

Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Jos tuki myönnetään määräajaksi, voit hakea siihen jatkoa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 29.4.2024