16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea 16 vuotta täyttäneen vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua.

Vamma tai pitkäaikainen sairaus

Sinulla voi olla oikeus vammaistukeen, jos toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan. Toimintakyvyn heikentymisellä tarkoitetaan sitä, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista (esim. kotitaloustöistä ja työ- tai opiskelutehtävistä).

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä.

Haitta tai avuntarve

Lisäksi oikeus tukeen arvioidaan sen mukaan, kuinka paljon sinulle aiheutuu haittaa vammasta tai sairaudesta tai kuinka paljon tarvitset apua. Jos tarvitset apua vain kotitaloustöissä ja asioinnissa, et voi saada vammaistukea.

Voit saada vammaistukea avuntarpeen perusteella, jos tarvitset

  • apua henkilökohtaisissa toiminnoissa (esim. peseytymisessä, pukeutumisessa ja kommunikoinnissa) tai
  • ohjausta ja valvontaa (esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen toiminnoissa).

Porrastettu kolmeen tasoon

Vammaistuki on porrastettu kolmeen tasoon: perusvammaistukeen, korotettuun vammaistukeen ja ylimpään vammaistukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

Tuki voidaan myöntää joko määräajaksi tai toistaiseksi. Jos tuki myönnetään määräajaksi, voit hakea siihen jatkoa.

Lue lisää