Eläkettä saavan hoitotuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakykyä, kuntoutusta ja hoitoa.

Sinulla voi olla oikeus hoitotukeen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • olet kokopäiväisesti eläkkeellä
  • sinulla on lääkärin toteama vamma tai sairaus
  • toimintakykysi on heikentynyt vähintään vuoden ajan
  • tarvitset vamman tai sairauden takia apua tai ohjausta.

Lue, miten haet eläkettä saavan hoitotukea.

Kokopäiväisesti eläkkeellä

Eläkettä saavan hoitotukeen voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneellä henkilöllä, joka asuu Suomessa ja joka saa joko Suomesta tai ulkomailta esimerkiksi vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai leskeneläkettä.

Jos saat pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä, sinulla ei ole oikeutta eläkeläisen hoitotukeen. Sinulla saattaa kuitenkin olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.

Heikentynyt toimintakyky vuoden ajan

Edellytys hoitotuen saamiseksi on, että toimintakykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan. Se tarkoittaa, että sinulla on vaikeuksia huolehtia itsestäsi ja selviytyä arjen toiminnoista vamman tai sairauden vuoksi.

Hoitotukea ei kuitenkaan voi saada pelkästään siksi, että toimintakyky on heikentynyt.

Avuntarve vaikuttaa

Lisäksi oikeus tukeen arvioidaan sen perusteella, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa tarvitset vamman tai sairauden vuoksi.

Avun tai ohjauksen tarve arvioidaan Kelassa hakemuksesi perusteella. Hoitotuen saaminen edellyttää, että tarvitset

  • apua henkilökohtaisissa toiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa
  • ohjausta tai valvontaa, kuten muistuttelua, kannustusta ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Porrastettu kolmeen tasoon

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen tasoon: perushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen ja ylimpään hoitotukeen. Siihen, mitä niistä saat, vaikuttaa tarvitsemasi avun, ohjauksen ja valvonnan määrä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.7.2023