Asevelvollisen tuet | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Asevelvollisen tuet

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. Videolla ei ole kerrottu tukien määriä, mutta ne löytyvät tekstistä videon alta.

 

Asevelvollisuuden suorittaminen tarkoittaa armeijaan tai siviilipalvelukseen menemistä. Armeijassa tai siviilipalveluksessa oleva saa palveluspaikastaan pientä päivärahaa.

Sen lisäksi Kela voi maksaa sotilasavustusta. Sitä voidaan maksaa armeijassa tai siviilipalveluksessa olevalle tai hänen omaisilleen. Omaisena pidetään aviopuolisoa. Lisäksi omaisena pidetään avopuolisoa, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi. Omaisia ovat myös asevelvollisen omat lapset ja aviopuolison lapset.

Sotilasavustusta voivat saada

  • asevelvollinen
  • aviopuoliso
  • avopuoliso, jos puolisoilla on yhteinen lapsi
  • asevelvollisen oma lapsi tai aviopuolison lapsi.

Kela voi maksaa sotilasavustusta myös henkilölle, joka tulee ulkomailta Suomeen palvelukseen.

Sotilasavustuksena maksetaan seuraavia avustuksia

  • perusavustus
  • asumisavustus
  • elatusavustus
  • erityisavustus.

Lisäksi Kela voi maksaa opintolainan korot.

Lue lisää sotilasavustuksen hakemisesta (yleiskielellä).

Sotilasavustuksen määrään vaikuttavat tulot, jotka asevelvollinen ja hänen omaisensa saavat palvelusaikana. Tulot huomioidaan nettomääräisenä eli verojen vähentämisen jälkeen. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Asevelvollisen palkka- ja yrittäjätuloille on kuitenkin suojaosa. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palveluksessa oleva voi ansaita kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään. Suojaosan määrä on 300 euroa kuukaudessa. Suojaosa ei koske omaisen tuloja

Kela voi maksaa asevelvollisen omaiselle perusavustusta.

Perusavustus kattaa puolison ja lasten jokapäiväiset menot, joihin muut tulot eivät riitä. Niitä ovat esimerkiksi ruokaan, vaatteisiin ja terveydenhoitoon liittyvät menot.

Vuonna 2024 perusavustuksen täysi määrä on noin 775 e/kk.

Avustuksen määrään vaikuttavat perheen tulot ja lasten määrä.

Kela voi maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa kohtuulliset asumismenot sotilasavustuksen asumisavustuksena.

Kela voi myöntää asumisavustuksen asevelvolliselle itselleen yleensä vain, jos hän on asunut itsenäisesti 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Jos asevelvollisella on esimerkiksi omistusasunto, myös lyhyempi asumisaika riittää.

Asumismenoihin lasketaan vuokra, vesimaksut, sähkömaksut, yhtiövastike, asuntolainan korot ja omakotitalon hoitomenot.

Jos asevelvollinen ei pysty maksamaan lapselle elatusapua, Kela voi maksaa elatusavustuksen armeijan tai siviilipalveluksen aikana.

Kela voi maksaa asevelvollisen omaiselle esimerkiksi terveydenhoitoon tai lastenhoitoon liittyviä menoja. Tätä kutsutaan erityisavustukseksi.

Kela voi myös maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa opintolainan korot.

Jos asevelvollinen saa lapsen ja jää vanhempainvapaalle, hän voi hakea vanhempainpäivärahaa.

Jos et voi saada sotilasavustusta, sinulla voi olla oikeus saada yleistä asumistukea. Tarkista asia Kelasta.

Sivu päivitetty 31.5.2024