Arbetslöshet | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd för arbetslösa

Om du blir arbetslös blir dina inkomster mindre. FPA ser då till att du har en ekonomisk grundtrygghet.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

FPA:s förmåner under arbetslöshetstiden är

  • arbetslöshetsdagpenning
  • arbetsmarknadsstöd.

Du kan få stöd som kallas arbetslöshetsförmåner om du är fast bosatt i Finland. Arbetslöshetsförmåner betalas också till personer som kommer från ett annat EU-land och som senast har arbetat i Finland.

Ta också reda på om du kan få andra stöd än de här från FPA, till exempel bostadsbidrag.

Om du blir arbetslös ska du genast anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån, alltså AN-byrån. Du kan få stöd bara för den tid som du är arbetssökande vid AN-byrån. AN-byrån ger också ett utlåtande om arbetslösheten till FPA. I utlåtande står det om det är möjligt att betala stöd till dig.

När du är arbetslös är det din skyldighet att aktivt söka arbete. Du måste också ta emot ett arbete eller gå på en utbildning som du blir erbjuden.

Om du utan orsak vägrar att göra det kan du bli utan stöd.

Anmälan om arbetslöshetstid

Om din arbetslöshet fortsätter ska du göra en anmälan om arbetslöshetstid. Anmälan ska lämnas in till FPA var fjärde vecka. Du kan göra en anmälan om arbetslöshetstid på FPA:s webbplats eller på en pappersblankett. Pappersblanketten kan du skriva ut på FPA:s webbplats. Du kan också hämta den på en FPA-byrå.

På din anmäla ska du skriva vilka dagar du har varit arbetslös. Du ska också skriva vilka dagar du har deltagit i sådan verksamhet som du kommit överens om med AN-byrån. Om du under din arbetslöshetstid har jobbat tillfälligt ska du också skriva vilka dagar du har jobbat. FPA betalar stöd till dig utifrån din anmälan.

Kom ihåg att hålla din arbetsansökan i kraft. Det kan du göra på  arbets- och näringstjänsternas webbplats Jobbmarknaden.

I vissa fall kan du få arbetslöshetsdagpenning också när du är utomlands och söker jobb där.

Omställningspenning för personer över 55 år

 

Omställningspenning är ett stöd som du kan få från FPA eller arbetslöshetskassan, om du har blivit uppsagd från ditt arbete.

Syfet med omställningspenningen är att göra det lättare att hitta ett nytt jobb. Beloppet är lika stort som din lön för ungefär en månad.

Du kan få omställningspenning om alla följande villkor uppfylls:
• Du har fyllt 55 år.
• Du har blivit uppsagd från ditt arbete av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.
• Du har jobbat på samma arbetsplats i minst 5 år.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om omställningspenning hos FPA.