Arbetsmarknadsstöd | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Arbetsmarknadsstöd

Om du inte kan få inkomstrelaterad dagpenning och inte heller grunddagpenning kan du få arbetsmarknadsstöd från FPA. 

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten. Texten har uppdaterats efter publiceringen av videona.

Om du inte kan få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning, kan du få arbetsmarknadsstöd. Arbetslösa arbetssökande i åldern 18 till 64 år som är fast bosatta i Finland kan få arbetsmarknadsstöd. Stödet är inte tidsbegränsat.

Du får arbetsmarknadsstöd också om du inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt länge. Du får arbetsmarknadsstöd också i sådana fall att du har fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning för 400 dagar.

Arbetsmarknadsstöd betalas inte till utlandet.

Om du är under 25 år eller om du inte har en yrkesexamen finns det vissa begränsningar i din rätt till stöd. Kontrollera med AN-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Arbetsmarknadsstödet är 37,21 euro per dag och betalas för 5 dagar i veckan. Arbetsmarknadsstödet är alltså lika stort som grunddagpenningen och du betalar skatt också på det.

Du kan få tillägg till ditt arbetsmarknadsstöd om du har barn eller deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med AN-byrån. Tilläggen är lika stora som i fråga om grunddagpenning.

Barnförhöjning betalas inte längre från 1.4.2024.

Föräldrarnas inkomster kan påverka arbetsmarknadsstödets belopp. På så sätt skiljer det sig från grunddagpenningen.

Läs mer om ansökan om arbetsmarknadsstöd (på standardspråk).

Alla dina inkomster minskar arbetsmarknadsstödets belopp.

Om du har kapitalinkomster minskar också de arbetsmarknadsstödets belopp. Kapitalinkomster är t.ex. hyresinkomster, dividender och försäljningsvinst.

Dina kapitalinkomster inverkar trots allt inte på ditt arbetsmarknadsstöd i följande fall:

  • du har fyllt 55 år och uppfyllde arbetsvillkoret innan du blev arbetslös
  • du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med arbets- och näringstjänsternas AN-byrån.

Dina föräldrars inkomster minskar stödet om du bor tillsammans med dem. Du får ändå alltid minst hälften av ditt arbetsmarknadsstöd. Dina föräldrars inkomster minskar inte stödet om du deltar i sådan verksamhet som du kommit överens om med arbets- och näringstjänsternas AN-byrån.

Det finns många stöd som inte påverkar arbetsmarknadsstödet. Sådana stöd är till exempel barnbidrag, underhållsbidrag, utkomststöd, bostadsbidrag och handikappbidrag.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i arbetsmarknadsstöd.

Senast ändrad 22.2.2024

Vad tycker du om sidan?