Arbete och studier under arbetsloshetstiden | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Arbete och studier under arbetsloshetstiden

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. Texten har uppdaterats efter publiceringen av videona.

Om du arbetar medan du är arbetslös minskar dina arbetsinkomster beloppet av arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen. Det här kallas jämkad arbetslöshetsförmån.

Grundprincipen är att om du förtjänar en euro minskar stödet med 50 cent.

Du kan ändå tjäna 300 euro per månad utan att det minskar stödbeloppet. Det här kallas för skyddat belopp.

Det skyddade beloppet försvinner 1.4.2024 och efter det minskar alla löneinkomster stödets belopp.

Meddela FPA dina arbetstimmar och arbetsdagar. FPA får uppgifter om din lön från inkomstregistret. Uppgifterna används när din ansökan behandlas.

Utbildning och träning

Som arbetslös har du möjlighet att delta i utbildning eller i olika slag av träning. Om du gör det förbättrar du dina möjligheter att få jobb. Du kan också få stöd för den tid då du deltar i utbildning eller träning.

AN-byrån har så kallad sysselsättningsfrämjande service för arbetslösa.

Sådan service är:

  • studier
  • arbetskraftsutbildning
  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsprövning
  • utbildningsprövning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Mer information får du på AN-byrån. Kom överens med AN-byrån om att delta i sysselsättningsfrämjande service. Länken till webbplatsen hittar du i texten.

Läs mer om sysselsättningsfrämjande service på arbets- och näringstjänsternas webbplats Jobbmarknaden (på standardspråk).

Du får stöd som vanligt medan du deltar i sådan utbildning eller träning som du har kommit överens om med AN-byrån. Dessutom kan du få förhöjt stöd för högst 200 dagar.

I vissa fall kan du få ersättning för resekostnader och andra utgifter som du har när du deltar i utbildning eller träning.

Senast ändrad 22.2.2024

Vad tycker du om sidan?