Inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning

Om du blir arbetslös, kan du få inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten. Texten har uppdaterats efter publiceringen av videona.

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas enligt din inkomst. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning om du är medlem i en arbetslöshetskassa. Inom många yrkesområden finns det egna arbetslöshetskassor. Det finns också arbetslöshetskassor som vem som helst kan höra till.

FPA betalar inte inkomstrelaterad dagpenning. Du kan alltså inte ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos FPA.

Du måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning. Du ska också uppfylla arbetsvillkoret.

Inkomstrelaterad betyder att dagpenningen beräknas enligt din inkomst.

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få inkomstrelaterad dagpenning för högst 300 dagar.

Mer information om inkomstrelaterad dagpenning får du hos din egen arbetslöshetskassa eller hos Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa och inte får inkomstrelaterad dagpenning kan du få grunddagpenning från FPA. Du kan få grunddagpenning för högst 400 dagar. Om du har arbetat kortare tid än 3 år kan du få grunddagpenning för högst 300 dagar.

Om du är under 25 år finns det vissa begränsningar i grunddagpenningen. Kontrollera med arbets- och näringstjänsternas AN-byrån om du kan få arbetsmarknadsstöd.

Hur stor är grunddagpenningen?

Grunddagpenningen är 37,21 euro per dag och betalas för 5 dagar i veckan.

Du betalar skatt på grunddagpenningen

Läs mer om ansökan om grunddagpenning (på standardspråk).

Du kan få en förhöjningsdel till grunddagpenningen om du deltar i sådan verksamhet som du har kommit överens om med AN-byrån. 

Grunddagpenningens förhöjningsdel är 5,29 euro per dag. Grunddagpenningens förhöjningsdel betalas för högst 200 dagar. 

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i grunddagpenning.

Arbetsvillkoret

För att få grunddagpenning måste du uppfylla arbetsvillkoret. Du uppfyller arbetsvillkoret om

  • du har arbetat minst 26 veckor under de senaste 28 månaderna
  • din arbetstid var minst 18 timmar i veckan
  • du fick en lön som följer branschens kollektivavtal eller som var minst 1 331 euro per månad.

Arbetsvillkoret ändras 2.9.2024. Efter det inräknas i arbetsvillkoret

  • en hel månad om du under månaden fått minst 930 euro i lön
  • en halv månad om du under månaden fått minst 465 euro men mindre än 930 euro i lön.

Du uppfyller arbetsvillkoret när du under de senaste 28 månaderna har arbetat totalt 12 månader som räknas in i arbetsvillkoret.

I arbetsvillkoret kan också räknas in arbete som du haft i ett annat EU-land, EES-land eller i Schweiz.

I vissa fall kan arbete under en längre period än 28 månader räknas in i arbetsvillkoret. Det här är möjligt i följande fall:

  • du har varit sjuk
  • du har studerat
  • du har tagit hand om ditt barn, som är yngre än 3 år
  • du har deltagit i sådan verksamhet som AN-byrån ordnat.

För företagare gäller andra arbetsvillkor. Om du är företagare kan du kontakta FPA och kontrollera vilka villkoren för grunddagpenning är.

Om du är nära pensionsåldern kan du efter dagpenningsperioden få tilläggsdagar till den inkomstrelaterade dagpenningen eller grunddagpenningen. I så fall får du dagpenning tills du går i pension.

Du kan ansöka om ålderspension före du fyller 65 år om du är född före år 1962. Dessutom ska du vara arbetslös och få tilläggsdagar till grunddagpenningen.

Senast ändrad 26.6.2024