Bostadsbidrag och bostadstillägg | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Bostadsbidrag och bostadstillägg

FPA stöder de studerandes boende genom att betala allmänt bostadsbidrag eller bostadstillägg till studiestödet.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Studerande i Finland kan få allmänt bostadsbidrag.

Man kan inte ansöka om allmänt bostadsbidrag på blanketten för ansökan om studiestöd. Allmänt bostadsbidrag har en egen blankett. Personer som hör till samma hushåll ska ansöka om bostadsbidrag tillsammans.

Vad är ett hushåll?

Ett hushåll är alla personer som bor stadigvarande i samma bostad. I allmänhet består ett hushåll av ett gift par, ett sambopar eller en familj. Också en enda person kan vara ett hushåll.

Inkomsterna för alla som hör till hushållet påverkar bostadsbidragets belopp. Inkomsterna inverkar på ett annat sätt än de gör i fråga om studiestödet.

Se videon om det allmänna bostadsbidraget.

Du kan få studiestödets bostadstillägg om du studerar utomlands eller på Åland. Då är bostadstillägget 210 euro i månaden.

Du kan också få bostadstillägg om du studerar i Finland vid en folkhögskola eller ett idrottsinstitut, förutsatt att dina studier kostar och du bor på skolans elevhem. Bostadstillägget är 88,87 euro i månaden.

Du kan få bostadstillägg och annat studiestöd endast för studiemånaderna.

Det finns ingen åldergräns för att få bostadstillägg. Föräldrarnas inkomster påverkar inte bostadstillägget.

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?