Företagares arbetsinkomst | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Företagares arbetsinkomst

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Som företagare måste du själv göra en uppskattning av vad ditt arbete är värt i pengar. Uppskattningen av arbetsinkomsten behöver du för din pensionsförsäkring, eftersom din arbetsinkomst påverkar beloppet av din pension. Din arbetsinkomst inverkar också på hur mycket stöd du kan få från FPA om du till exempel får barn eller om du blir sjuk. Utifrån din arbetsinkomst bestämmer FPA också om du har rätt att få stöd om ditt arbete upphör.

Närmare information om arbetsinkomst finns på webbplatsen arbetspension.fi (på standardspråk). 

I regel behöver du inte meddela FPA hur stora inkomster du har. Uppgifterna om din arbetsinkomst får FPA direkt från arbetspensionsanstalten, och därför räcker det att du anmäler arbetsinkomsten dit.

Du kan också ha löneinkomster som du har fått från annat håll än från ditt eget företag. Uppgifter om dina löneinkomster får FPA från inkomstregistret.

Om vi behöver ytterligare uppgifter om dina inkomster kontaktar vi dig.

För vissa stödansökningar behöver FPA information även om andra inkomster än arbets- och löneinkomsten. Till exempel om man ansöker om utkomststöd måste man ange alla de inkomster som man har av företagsverksamheten.

Om du ansöker om stöd från FPA ska du läsa ansökningsblanketten noggrant. På blanketten står det vilka inkomster som du måste ange.

Senast ändrad 27.5.2023

Vad tycker du om sidan?