Vem är företagare? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Företagare

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

En företagare arbetar i sitt eget företag. En företagare kan också vara en självständig yrkesutövare som säljer sitt eget kunnande.

En arbetstagare har en arbetsgivare, men en företagare har ingen arbetsgivare.

Den viktigaste skillnaden mellan en företagare och en arbetstagare gäller pensionsförsäkringen. En företagare måste själv teckna en pensionsförsäkring. Är man arbetstagare är det arbetsgivaren som sköter pensionsförsäkringen.

En företagare kan till exempel ha en butik eller en restaurang. En företagare kan också sälja olika tjänster, till exempel städning, tolkning eller renovering. Även lantbruksföretagare, det vill säga jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare, kan vara företagare.

En företagare kan vara sysselsatt i företaget på heltid eller på deltid. En företagare som har företagsverksamheten som huvudsyssla har ingen annan arbetsplats än sitt eget företag. En företagare som har företagsverksamheten som bisyssla har också något annat arbete eller studerar.

En företagare som sköter sin fakturering via en faktureringstjänst kallas lättföretagare. Faktureringsföretag är till exempel Ukko.fi och OP Lättföretagare.

En frilansare är en företagare som arbetar för många uppdragsgivare. Frilansare är ofta till exempel journalister eller skådespelare.

Om du är företagare och får tillräckligt med inkomster av ditt arbete måste du teckna en pensionsförsäkring. Pensionsförsäkringen inverkar bland annat på den pension som du får och på olika FPA-förmåner.

Det finns två olika slag av pensionsförsäkringar för företagare:

  • Pensionsförsäkring för företagare, alltså FöPL
  • Pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, alltså LFöPL.

LFöPL-försäkringen är avsedd särskilt för lantbruksföretagare som har åker, trädgård eller skog. Även forskare, konstnärer och stipendiater ska teckna en LFöPL-försäkring. FöPL-försäkringen är avsedd för alla andra företagare.

Även företagare i bisyssla, lättföretagare och frilansare måste teckna en pensionsförsäkring, om de får tillräckligt med inkomster från företaget. 

  • Du måste teckna en FöPL-försäkring om dina inkomster från företaget är mer än 9 010,28 euro per år.
  • Du måste teckna en LFöPL-försäkring om dina inkomster från företaget är mer än 4 505,14 euro per år.

Du kan teckna pensionsförsäkringen hos din egen arbetspensionsanstalt. Om du vill veta vilken din egen arbetspensionsanstalt är ska du läsa anvisningarna på webbplatsen arbetspension.fi

Senast ändrad 2.1.2024