Barnfamiljer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Ska du få barn?

 1. Besök rådgivningen och få ett graviditetsintyg
  När du har varit gravid i ca 5 månader får du ett graviditetsintyg från rådgivningen. Du behöver intyget när du ansöker om moderskapsunderstöd och graviditetspenning.
   
 2. Ansök om moderskapsförpackningen eller ett motsvarande penningbelopp
  Du kan välja moderskapsförpackningen eller ett penningbelopp på 170 euro som moderskapsunderstöd. Ansök om moderskapsunderstöd senast två månader före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.
  Läs mer om moderskapsunderstöd
   
 3. Ansök om graviditetspenning
  Du kan bli graviditetsledig 14–30 vardagar före barnets beräknade födelse. Du kan få graviditetspenning för 40 vardagar, förutsatt att du inte får lön samtidigt.
  Läs mer om graviditetspenning
   
 4. Ansök om föräldrapenning
  Du kan börja föräldraledigheten efter barnets födelse. Båda föräldrarna beviljas föräldrapenning för 160 vardagar. Av dessa kan du överlåta 63 dagar till en annan person som vårdar barnet.
  Läs mer om föräldrapenning

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Studerar du samtidigt som du vårdar ditt barn?

  Att du får studiestöd är inte ett hinder för att få föräldrapenning samtidigt. Studiestödet påverkar inte beloppet av föräldrapenningen som betalas ut.

 • Behöver ditt barn mer omvårdnad än normalt?

  Ett barn kan få handikappbidrag om barnet på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom behöver regelbunden vård och rehabilitering.

 • Har ditt barn en sjukdom eller skada som gör att du inte kan arbeta?

  Om du är tvungen att vara borta från ditt arbete på grund av att barnet har en allvarlig sjukdom eller skada, kan du ansöka om specialvårdspenning för att ersätta inkomstbortfallet.

 • Klarar du av dina boendeutgifter?

  Bostadsbidrag kan kompensera för minskade inkomster och hjälpa dig att klara boendeutgifterna. Se för vilka utgifter du kan få bostadsbidrag.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk