Måltidsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Måltidsstöd

Om du är högskolestuderande får du rabatt på studentmåltider i de restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd.

Måltidsstödet är 2,55 euro per måltid. Studentrestaurangen drar av stödet från måltidens pris och det pris du betalar är alltså nedsatt med motsvarande belopp. Du kan få måltidsstöd för endast en måltid per dag.

Vem kan få måltidsstöd?

Du kan få måltidsstöd om du studerar i Finland för

 • lägre högskoleexamen
 • högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen
 • eller deltar vid en högskola i ett sådant program för yrkes- eller specialiseringsutbildning som ger rätt till studiestöd.

Du kan få måltidsstöd även om du inte är finsk medborgare. Om du är utbytesstuderande vid en finländsk högskola får du måltidsstöd under din utbytestid.

När kan du inte få måltidsstöd?

Du kan inte få måltidsstöd om du

 • avlägger i Finland bara en arbetspraktik som ingår i en utländsk högskoleexamen.
 • studerar i Finland vid en utländsk eller privat högskola (till exempel Estonian Business School).
 • deltar i uppdragsutbildning.
 • inte studerar vid en högskola.

Så här får du måltidsstöd

Du får måltidsstödet på studentrestauranger när du visar

 • ett digitalt studiekort, som kan vara något av följande:
  • Frank-studiekort
  • Kide.app-studiekort
  • Pivo-studiekort
  • Slice-studiekort
  • Tuudo-studiekort
 • ett studiekort av plast, som kan vara något av följande:
  • studiekort från FSF
  • studiekort från SAMOK
  • AMK-studiekort
  • studiekort försett med ett finländskt universitets eller en finländsk yrkeshögskolas namn 
  • ISIC-studiekort försett med ett finländskt universitets eller en finländsk yrkeshögskolas namn
 • FPA:s måltidsstödskort som du får från din högskola.

Om du inte har ett studiekort men avlägger studier som ger dig rätt till måltidsstöd får du FPA:s måltidsstödskort från den högskola där du studerar.

Med vilka studiekort kan du inte få måltidsstöd?

Du kan inte få måltidsstöd till exempel med

 • digitalt ISIC-studiekort
 • studiekort för dem som bedriver påbyggnadsstudier
 • studiekort som har beviljats för studier som inte är heltidsstudier.

Läs mer

Senast ändrad 29.4.2024