Måltidsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Måltidsstöd

Om du är högskolestuderande får du rabatt på studentmåltider i de restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd.

Vem kan få måltidsstöd?

Du kan få måltidsstöd om du studerar i Finland för

 • lägre högskoleexamen
 • högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen
 • högre yrkeshögskoleexamen
 • eller deltar vid en högskola i ett sådant program för yrkes- eller specialiseringsutbildning som ger rätt till studiestöd.

Du kan få måltidsstöd även om du inte är finsk medborgare. Om du är utbytesstuderande vid en finländsk högskola får du måltidsstöd under din utbytestid.

I följande situationer får du inte måltidsstöd:

 • Du avlägger i Finland bara en arbetspraktik som ingår i en utländsk högskoleexamen.
 • Du studerar i Finland vid en utländsk eller privat högskola (till exempel Estonian Business School).
 • Du deltar i uppdragsutbildning.
 • Du studerar inte vid en högskola.

Belopp och utbetalning

Måltidsstödet är 2,55 euro per måltid. Studentrestaurangen drar av stödet från måltidens pris och det pris du betalar är alltså nedsatt med motsvarande belopp. Du kan få måltidsstöd för endast en måltid per dag.

Så här får du måltidsstöd

Du får måltidsstödet vid studentrestauranger när du

 • visar ett giltigt studiekort från SAMOK eller FSF
 • visar ett digitalt studiekort Frank, Kide.app, Pivo, Slice eller Tuudo
 • visar ett giltigt AMK-studiekort
 • visar ett giltigt studentkort eller ISIC-studiekort försett med ett finländskt universitets eller en finländsk yrkeshögskolas namn eller
 • visar ett måltidsstödskort från FPA.

Om du inte har ett studiekort men avlägger studier som ger dig rätt till måltidsstöd får du FPA:s måltidsstödskort från den högskola där du studerar.

Det går inte att få måltider till nedsatt pris med studiekort för dem som bedriver påbyggnadsstudier och inte heller med studiekort som har beviljats på basis av studier som inte är heltidsstudier. Man får inte heller nedsatt pris med VR:s eller Matkahuoltos studiekort.

Studentrestauranger

De restauranger som omfattas av måltidsstödet hittar du med sökfunktionen för studentrestauranger.

Läs mer

Senast ändrad 22.12.2023

Vad tycker du om sidan?