Så här ansöker du om skolresestöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om skolresestöd

 1. Fyll i ansökan om skolresestöd i MittFPA. Gör en ny ansökan i MittFPA varje läsår.
 2. Använd reseplaneraren (kelareitit.digitransit.fi) när du fyller i ansökan om skolresestöd i MittFPA. Använd den här reseplaneraren då du kontrollerar din skolresas längd och om det finns kollektivtrafik du kan använda för din resa.
 3. Skicka in ansökan i MittFPA.
  • Om du använder kollektivtrafik som drivs av Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli kan du få så kallad köprätt genast då du har skickat in ansökan. Då kan du genast köpa biljett till det pris som subventioneras med stöd för skolresor, till exempel i biljettförsäljarens nätbutik. Biljettförsäljarens anvisningar om biljettköp hittar du på Matkahuoltos (matkahuolto.fi), Walttis (waltti.fi, på finska), HRT:s (hsl.fi), Nysses (nysse.fi, på finska) eller Fölis (föli.fi) webbplats.
  • Om du inte får köprätt genast efter att du skickat in ansökan, kan du köpa en biljett till normalpris och få stödet inbetalt på ditt konto i efterhand. Läs anvisningarna om hur man ansöker om inbetalning på konto.
  • Om du för din skolresa använder annan kollektivtrafik än den ovannämnda, eller skolskjuts eller eget färdsätt, betalar vi ut stödet till dig eller till den som ordnar skolskjutsen efter att ansökan har behandlats.
 4. Kontrollera i MittFPA om du har köprätt. I MittFPA kan du också se om din ansökan redan har avgjorts och hur stort belopp du får. Du får också ett skriftligt beslut hem till dig per post. Om du är under 18 år skickar FPA beslutet också till din vårdnadshavare för kännedom.

Ett annat alternativ är att du fyller i och skriver ut blanketten Ansökan om stöd för skolresor KM 1r (pdf). Skicka ansökan per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Om du använder blanketten för att ansöka om stöd och du använder kollektivtrafik som drivs av Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli kan FPA bevilja dig köprätt till biljetter som subventioneras med skolresestöd först efter att din ansökan har behandlats. Du kan följa handläggningen av din ansökan i MittFPA.

Om du redan har ansökt om skolresestöd men inte fått köprätt genast efter att du skickat in ansökan, kan du köpa en biljett till normalpris och få stödet inbetalt på ditt konto i efterhand.

Gör så här:

 1. Köp en biljett för en halv månad eller en hel månad hos biljettförsäljaren (Matkahuolto, Waltti, HRT, Nysse eller Föli). Om du har köpt enskilda enkelbiljetter måste det vara fråga om biljetter för minst 10 dagar.
 2. Skicka ett meddelande om biljettköpet i MittFPA. Skriv i ditt meddelande när du köpte biljetten och vad den kostade.
 3. Du får ett beslut om skolresestödet, där beloppet av den ersättning som betalas in på ditt konto anges.

Seutu+-trafiken räknas som Waltti-trafik i samband med skolresestödet

Från och med 1.1.2024 räknas trafiken i Egentliga Finland och Satakunta, dvs. Seutu+-trafiken som Waltti-trafik i samband med skolresestödet. Om du använder Seutu+-trafik för dina skolresor och du ansöker om skolresestöd, ska du välja Waltti-trafik som färdsätt på blanketten för ansökan om skolresestöd.

Om du har frågor om biljetter med skolresestöd kan du kontakta biljettförsäljaren direkt. Du kan till exempel fråga var man får köpa biljetter, hur man laddar ner biljetter eller vilka olika slag av biljetter det finns.

Ansökningstid

Ansök om skolresestöd när läsåret börjar eller när du vet hur du kommer att resa till skolan.

Du kan beviljas skolresestöd tidigast från början av månaden före den månad då du lämnar in din ansökan. Om du till exempel vill ha stöd från början av augusti ska du lämna in ansökan i MittFPA inom september.

Ansök om skolresestöd separat för varje läsår.

Meddela förändringar

Meddela förändringarna i MittFPA. Du är också välkommen att ringa FPA:s servicenummer för studerande

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten Meddelande om förändring - Stöd för skolresor KM 4r (pdf).

Om du lämnar in ditt meddelande om en förändring för sent, om uppgifterna som du uppgett visar sig vara felaktiga eller om du inte har uppgett information som påverkar beslutet, är det möjligt att du har fått stöd utan grund. Då kräver FPA att du betalar tillbaka skolresestödet, även om stödet har betalats till den som sålde biljetterna eller till den som ordnade skolskjutsen.

Läs här om vilka förändringar du ska meddela till FPA.

Läs mer

Senast ändrad 27.5.2024