Inkomstregistret, FPA och arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska från och med 1.1.2019 meddela utbetalda löner till inkomstregistret. Det gäller också försäkringslön.

Utöver de obligatoriska uppgifterna önskar FPA att arbetsgivarna lämnar in kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaro och inkomstslag till inkomstregistret. FPA behöver de kompletterande uppgifterna för att beräkna förmånsbelopp.

De kompletterande uppgifterna gör att både arbetstagarnas och arbetsgivarnas FPA-ärenden kan skötas smidigare, eftersom de behovet av tilläggsutredningar och bilagor.

Vill du göra ansökan via inkomstregistret?

För att göra det, måste a) det vara möjligt i löneprogrammet, b) FPA ha arbetsgivarens kontonummer och c) arbetsgivaren ha givit samtycke till elektroniska beslut.

Våra guider hjälper vidare

Löneuppgifterna som meddelats till inkomstregistret gör att både arbetstagarens och arbetsgivarens FPA-ärenden löper smidigt. Från och med juli 2019 och fram till årets slut kan FPA använda sexmånadersinkomsten enligt de uppgifter som finns i inkomstregistret, om kunden ansökt om dagpenning utgående från inkomster för de senaste 6 månaderna och inkomsterna är betydligt högre än den inkomst som fastställts vid beskattningen.

För dagpenningsperioder som börjar år 2020 räknas dagpenningen enligt 12 månadersinkomsten som FPA får direkt ur inkomstregistret.

Arbetsgivarens ansökan via inkomstregistret

Om löneprogrammet tillåter kan arbetsgivaren genom ett meddelande i inkomstregistret hos FPA ansöka om

  • sjukdagpenning
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar
  • särskild moderskapspenning
  • familjeledighetsersättning
  • rehabiliteringspenning

En förutsättning för att arbetsgivaren ska kunna lämna in en ansökan via inkomstregistret är att arbetsgivaren har ett lämpligt löneprogram och att FPA har arbetsgivarens kontonummer och att arbetsgivaren gett sin tillåtelse till elektroniska beslut. Anvisningar finns i guiderna för arbetsgivare.

Via inkomstregistret går det inte att ansöka om semesterkostnadsersättning, partiella dagpenningar t.ex. partiell sjukdagpenning och inte heller om dagpenningar utifrån 6 månaders inkomst.

Följande e-tjänstguider kan vara till hjälp:

Läs mer