Inkomstregistret, FPA och arbetsgivare

Alla arbetsgivare ska från och med 1.1.2019 meddela utbetalda löner till inkomstregistret. Det gäller också försäkringslön. FPA önskar att arbetsgivare också meddelar kompletterande uppgifter om anställningsförhållanden, frånvaron och inkomstslag, fast det är frivilligt.

De kompletterande uppgifterna gör det lättare för både arbetstagare och arbetsgivare att sköta sina ärenden med FPA eftersom de minskar behovet av tilläggsutredningar och bilagor.

I början av januari ordnade FPA på finska ett webbseminarium om förändringar som sker i e-tjänsterna för arbetsgivare i januari 2019.  Presentationsmaterialet finns i svensk översättning (pdf) och som videoinspelning på finska. Presentationsmaterialet publiceras senare på svenska.

Anmäl lönerna till inkomstregistret!

Från 1.1.2019 ska arbetsgivare anmäla alla löner till inkomstregistret. FPA önskar att också kompletterande uppgifter anmäls. De underlättar ärenden med FPA.

Läs mer på inkomstregistret.fi!

Nyttan av inkomstregistret i FPA-sammanhang visar sig för arbetsgivare småningom och senast år 2020 då det finns inkomstuppgifter för ett år i inkomstregistret. Dagpenningar bestäms som förut tills dess.

Arbetsgivarens ansökan via inkomstregistret

Från och med 12.1.2109 kan arbetsgivare med inkomstregisteranmälan också, förutsatt att det är möjligt i löneprogrammet, ansöka om
•    sjukdagpenning
•    moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningar
•    särskild moderskapspenning
•    rehabiliteringspenning

Däremot går det inte att via inkomstregistret ansöka om familjeledighetsersättning (tillsvidare), semesterkostnadsersättning, partiella dagpenningar t.ex. partiell sjukdagpenning och inte heller om dagpenningar utifrån 6 månaders inkomst.

En ansökan via inkomstregistret kräver att arbetsgivaren har gett sitt samtycke till elekontroniska beslut, varefter FPA inte längre skickar beslut per post. Det är möjligt sedan 12.1.2019.

Följande e-tjänstguider kan vara till hjälp:

Läs mer