Inkomstregistret vid skötseln av dagpenningsärenden

Inkomstregistret är en tjänst som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Alla löner som betalas ut ska inom 5 dagar från utbetalningen anmälas av arbetsgivaren till inkomstregistret. Det här gäller också försäkringslön. För beräkningen av årsinkomsten får FPA från 1.1.2020 uppgifter om löneinkomst ur inkomstregistret.

 

Arbetsgivare kan ansöka om dagpenning via inkomstregistret

Om löneprogrammet tillåter kan arbetsgivaren genom ett meddelande i inkomstregistret ansöka hos FPA om

  • sjukdagpenning
  • moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
  • särskild moderskapspenning
  • ersättning för familjeledighet
  • rehabiliteringspenning.

Arbetsgivaren får ansökningsbesluten elektroniskt via FPA:s e-tjänst för arbetsgivare.

Arbetsgivarens representant måste ha Suomi.fi-fullmaktskoden ”Granska förmånsbeslut i anslutning till anställningsförhållande” för att kunna ta emot och kunna kontrollera elektroniska beslut. 

Den person eller bokföringsbyrå som fått den här fullmakten av arbetsgivaren kan i e-tjänsten hämta ett sammandrag (Excel) av de beslutsuppgifter som gäller alla beslut som meddelats arbetsgivaren i fråga, och han eller hon kan vid behov dela denna fil i mindre delar i sitt eget system.

Läs mer