Kontaktinformation i ärenden som gäller företagshälsovård

Arbetsgivare kan ansöka om ersättningar för kostnader för företagshälsovård i e-tjänsten.

Alternativt kan arbetsgivare och företagare skicka sina ansökningar om ersättning på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Även producenter av företagshälsovård skickar redovisningar gällande företagshälsovård för företagare på adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. Då ska ”Företagarredovisning” skrivas på kuvertet.

Rådgivning för arbetsgivare, företagare och företagshälsovårdsproducenter

Information om hur företagshälsovård ersätts och hur man söker ersättning samt om de ersättningar som betalats ut ges per telefon eller e-post.

  • Telefonservice på finska ges på måndagar kl. 12–16 och tisdag–fredag kl. 9– 12 på numret 020 634 4907.
  • Telefonservice på svenska ges på måndag–fredag kl. 9–11 på numret 020 634 4908.
  • E-postadress: tyoterveyshuolto@kela.fi