Så här skickar en arbetsgivare post till FPA

Skicka ansökningar och meddelanden elektroniskt via e-tjänsterna för arbetsgivare.

Bilagor och tilläggsutredningar

Skicka bilagorna till dagpenningsansökningar per post på adressen Folkpensionsanstalten, PB 26, 00056 FPA. Om du inte kan uträtta ärenden på nätet ska du också skicka själva ansökningarna per post till samma adress.

Ett annat alternativ är att du skickar bilagorna och utredningarna till ansökningarna med skyddad e-post.

För ansökningar som gäller ersättning för företagshälsovård finns det separata kontaktuppgifter.