Belopp, utbetalning och beskattning

Beloppet av barnförhöjningen är

22,71 euro/månad/barn under tiden 1.1–31.7.2022
23,51 euro/månad/barn under tiden 1.8–31.12.2022.

Barnförhöjningen är skattefri och beloppet justeras årligen enligt folkpensionsindex.

Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet. Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas barnförhöjningen föregående bankdag.

Efternamn A–K L–R S–Ö
Utbetalningsdagar för barnförhöjning
Utbetalningsdag den 4 dagen i månaden den 14 dagen i månaden den 22 dagen i månaden