Belopp, utbetalning och beskattning

Beloppet av barnförhöjningen är 22,23 euro/månad/barn. Barnförhöjningen är skattefri och beloppet justeras årligen enligt folkpensionsindex.

Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet. Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas barnförhöjningen föregående bankdag.

Efternamn A–K L–R S–Ö
Utbetalningsdagar för barnförhöjning
Utbetalningsdag den 4 dagen i månaden den 14 dagen i månaden den 22 dagen i månaden