Så här ansöker du om pensionens barnförhöjning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om pensionens barnförhöjning

 1. Bifoga till ansökanbetalningskvitto eller annan utredning, när du inte bor med barnet och betalar underhåll eller på annat sätt deltar i försörjningen av ditt barn som bor någon annanstans.
 2. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din dator eller mobila enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör ansökan.
  • Välj Pensioner och Barnförhöjning för pensionstagare - gör ansökan.
  • Lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • När du skickar in ansökan i MittFPA behöver den inte undertecknas.
  • Skicka bilagorna i MittFPA efter att du har skickat in ansökan. Om bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 3. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Ansökningstid

Ansök om barnförhöjning samtidigt som du ansöker om pension. Om du ansöker om barnförhöjning senare, är den retroaktiva ansökningstiden för barnförhöjningen 6 månader.

 • På e-tjänsten kan du följa med hur handläggningen av din ansökan framskrider och när förmånen betalas ut.
 • Uppgifter om den genomsnittliga handläggningstiden av ansökningar hos FPA hittar du på sidan Handläggningstid och förfrågningar.

Anmälan om ändringar och stödets upphörande

Den som beviljats barnförhöjning ska meddela FPA om förändringar som gäller barnets underhåll.

Stödet upphör automatiskt från början av den månad som följer efter att barnet har fyllt 16 år.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?