Barnförhöjning för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnförhöjning till pensionstagare

Har jag rätt till barnförhöjning?

Du kan få barnförhöjning om du har en pension som berättigar till det och

 • du eller din partner har ett barn under 16 år som bor i Finland i samma hushåll som du
 • ett i enskilt hem placerat barn under 16 år bor hos dig
 • du har ett barn under 16 år som bor någon annanstans i Finland och du svarar för barnets försörjning.

För ett barn som bor någon annanstans kan du få barnförhöjning endast om du bidrar till barnets försörjning med ett belopp som är minst lika stort som FPA:s underhållsstöd (196,02 euro/mån.). Det kan t.ex. vara fråga om en situation där du betalar underhållsbidrag eller köper olika förnödenheter till barnet och barnet besöker dig. Även underhållsbidrag som drivits in genom utsökning räknas med. FPA bedömer om dessa kostnader motsvarar beloppet av underhållsstödet.

Pensioner som berättigar till barnförhöjning är

 • ålderspension och förtida ålderspension som betalas av FPA
 • rehabiliteringsstöd och sjukpension som betalas av FPA
 • ålderspension och förtida ålderspension som betalas av en arbetspensionsanstalt
 • rehabiliteringsstöd, invalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och arbetslivspension som betalas av en arbetspensionsanstalt
 • olycksfallspension och livränta som betalas enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
 • olycksfallspension och livränta som betalas enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • sjukpension som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen
 • ersättning för inkomstbortfall som betalas enligt den lagstadgade trafikförsäkringen. Ersättningen berättigar till barnförhöjning först ett år efter att trafikskadan inträffat.

Hur stor är barnförhöjningen?

Beloppet av barnförhöjningen per barn är
25,92 euro/månad

Barnförhöjningen är skattefri inkomst. Dess belopp justeras årligen enligt folkpensionsindex.

Betalningsdag

Betalningsdagen för barnförhöjningen bestäms enligt den första bokstaven i ditt efternamn:

 • A–K: den 4 dagen i månaden
 • L–R: den 14 dagen i månaden
 • S–Ö: den 22 dagen i månaden.

Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas barnförhöjningen föregående bankdag.

Så här ansöker du om barnförhöjning

 1. Skicka in din ansökan i MittFPA:
  • Spara den ifyllda ansökningsblanketten på din enhet. Ansökan måste vara i pdf-format.
  • Logga in i MittFPA och gå till Gör en ansökan.
  • Välj Pensioner och Barnförhöjning för pensionstagare – gör ansökan.
  • Välj förmån, lägg till ansökan från din enhet och klicka på Skicka.
  • En ansökan som skickas i MittFPA behöver inte undertecknas.
 2. Fotografera bilagorna och skicka in dem i MittFPA. I ansökan anges vilka bilagor du behöver skicka in.
  • Om du inte bor med barnet ska du också bifoga ett kvitto på underhållsbidraget eller någon annan utredning om hur du bidrar till barnets försörjning.
 3. I MittFPA kan du se om din ansökan har behandlats, hur stort belopp du får och när det betalas ut. Där visas också påminnelser om bilagor saknas. Du får beslutet hem till dig per post om du inte har avstått från papperspost.

Om du inte kan skicka in din ansökan i MittFPA ska du fylla i och skriva ut blanketten. Skicka ansökan och bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Ansök om barnförhöjning

Logga in i MittFPA

Ansökningstid

Det lönar sig att ansöka om barnförhöjning samtidigt som du ansöker om pension.

Det är dock möjligt att ansöka om barnförhöjning även senare. Den retroaktiva ansökningstiden är sex månader. Om du till exempel ansöker om barnförhöjning 1.1.2024 kan du få den från och med 1.7.2023.

Meddela förändringar som inverkar på barnförhöjningen

Meddela FPA om det sker en förändring i barnets underhåll eller om barnet flyttar bort från dig.

Du behöver inte meddela när barnet fyller 16 år. Stödet upphör automatiskt från början av den månad som följer efter den månad då barnet har fyllt 16 år.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk

Blev något oklart?

Du kan ringa FPA:s kundservice.

020 692 222
020 692 222

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

Senast ändrad 26.6.2024