Barnförhöjning för pensionstagare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Barnförhöjning

FPA betalar barnförhöjning till pensionstagare för barn under 16 år.

Du kan få barnförhöjning om du har

  • folkpension
  • invalidpension, delinvalidpension, ålderspension eller förtida ålderspension på grundval av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
  • fortlöpande olycksfallspension, livränta, sjukpension eller ersättning för inkomstbortfall som betalas när ett år har förflutit från trafikskadan och vilka har beviljats på grundval av arbetsoförmåga enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, lagen om olycksfall i militärtjänst, lagarna om trafikförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

Barnförhöjning betalas för varje av ditt eller din makes, makas eller sambos barn under 16 år som bor tillsammans med dig i samma hushåll i Finland. Barnförhöjning betalas också för ett barn som bor hos dig och som placerats i enskilt hem samt för ditt barn som bor någon annanstans, då du svarar för barnets försörjning.

Du anses svara för försörjningen av ditt barn som bor på annat håll om du bidrar till barnets försörjning med minst underhållsstödets belopp (196,02 euro/månad). Det kan t.ex. vara fråga om en situation där du betalar underhållsbidrag eller köper olika förnödenheter till barnet och barnet besöker dig. Även underhållsbidrag som drivits in genom utsökning medräknas. FPA bedömer om de sammanlagda kostnaderna stiger till minst beloppet av underhållsstödet.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?