Pensionär | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tänker du gå i pension snart?

 1. Saat tietoa työeläkkeestäsi omasta työeläkelaitoksestasi
  Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du har tjänat in genom arbete och företagarverksamhet.
  Gå till din arbetspensionsanstalts e-tjänst (inloggning med bankkoder)
 2. Ta reda på om du kan få pension från FPA
  Om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls kan du få folkpension från FPA.
  Läs mer om folkpension
 3. Ta reda på om du kan få garantipension
  Garantipensionen tryggar en minimipension för pensionstagare med låga inkomster.
  Läs mer om garantipension

Om din arbetsförmåga är nedsatt

 1. Ta reda på vad du har för alternativ efter en period med sjukdagpenning
  Om din arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning fortsätter och du inte längre kan få sjukdagpenning, kan du ha rätt till rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension.
  Läs mer om rehabiliteringsstöd och sjukpension/invalidpension
 2. Ansök om rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension
  Du kan ansöka om rehabiliteringsstöd eller sjukpension/invalidpension hos FPA eller din arbetspensionsanstalt eller hos båda.
  Läs mer om hur man ansöker

Hur står det annars till med dig?

 • Har du läkemedels- eller sjukkostnader?

  Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård och för receptbelagda läkemedel i anslutning till en sjukdom. Läs mer om vilka kostnader du kan få ersättning för.

 • Använder du FPA-taxi?

  FPA ersätter taxiresor för personer som på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser behöver hjälp med transporter till och från hälso- och sjukvården.

 • Sköter någon annan dina FPA-ärenden?

  En annan person kan sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du inte kan eller vill sköta dem själv. Man kan sköta ärenden för en annan person per telefon, på ett serviceställe och till en del också i e-tjänsten. Läs mer om att sköta ärenden för en annan person.

 • Har du det kärvt med ekonomin?

  Om dina inkomster är mycket låga trots att du får andra förmåner från FPA, bör du ta reda på om du kan få utkomststöd.

 

Vad tycker du om sidan?