Pensionär | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Tänker du gå i pension snart?

 1. För information om den arbetspension ska du vända dig till din arbetspensionsanstalt
  Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du har tjänat in genom arbete och företagarverksamhet.
  Gå till din arbetspensionsanstalts e-tjänst (inloggning med bankkoder)
 2. Ta reda på om du kan få folkpension från FPA
  Du kan få folkpension från FPA om du har en liten arbetspension eller ingen arbetspension alls.
  Läs mer om ålderspension
  Läs mer om rehabiliteringsstöd och sjukpension
 3. Ta reda på om du kan få garantipension
  Garantipensionen tryggar en minimipension för pensionstagare med låga inkomster.
  Läs mer om garantipension

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

 • Har du läkemedels- eller sjukkostnader?

  Du kan få ersättning för kostnader för privat sjukvård och för receptbelagda läkemedel i anslutning till en sjukdom. Läs mer om vilka kostnader du kan få ersättning för.

 • Använder du FPA-taxi?

  FPA ersätter taxiresor för personer som på grund av sitt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser behöver hjälp med transporter till och från hälso- och sjukvården.

 • Sköter någon annan dina FPA-ärenden?

  En annan person kan sköta dina FPA-ärenden för din räkning om du inte kan eller vill sköta dem själv. Man kan sköta ärenden för en annan person per telefon, på ett serviceställe och till en del också i e-tjänsten. Läs mer om att sköta ärenden för en annan person.

 • Har du det kärvt med ekonomin?

  Om dina inkomster är mycket låga trots att du får andra förmåner från FPA, bör du ta reda på om du kan få utkomststöd.

Information på lättläst svenska och på teckenspråk 

Aktuellt

En gammal man tittar ut i fjärran, lutad mot fönsterrutan, eftertänksam.

Utbetalningen av folkpensioner till utlandet upphör eventuellt 2025 – så påverkas pensionstagarna

Regeringens proposition om en indragning av utbetalningen av folkpensioner till utlandet har sänts på remiss. Om den planerade ändringen genomförs kommer de ålderspensioner och sjukpensioner som FPA betalar ut till andra EU-länder, EES-länderna, Schweiz och Storbritannien att upphöra i början av 2025.

Läs mer
En gammal man i tröja sitter vid ett bord, dricker kaffe och tittar ut genom fönstret.

Vi erbjuder äldre personer och deras närstående olika slag av stöd

Åldrande och pensionering kan medföra olika utmaningar.

6 tips för seniorer och deras närstående