Pensionär | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Pensionär

Snabbguiden ger dig en uppfattning om när du kan få folkpension eller andra förmåner för pensionärer från FPA.

Två pensionärer och en hund.

Att klara sig på en liten pension

Bostadsbidraget för pensionstagare och folkpensionen räddar låginkomsttagarna.

Läs om Kristiinas erfarenheter

FPA erbjuder äldre personer och deras närstående olika slag av stöd 

Åldrande och pensionering kan medföra olika utmaningar.

6 tips för seniorer och deras närstående

Sköter du FPA-ärenden för en närstående?

Om du har en närstående som på grund av ålder har svårt att sköta sina FPA-ärenden kan hen behöva din hjälp.

6 tips om hur man sköter ärenden för en annan person

Vad tycker du om sidan?