Skötsel av ärenden med fullmakt

Du kan ge en annan person fullmakt att sköta FPA-ärenden för din räkning om du själv har svårt att sköta ärendena.

Det går enklast att befullmäktiga någon genom att fylla i en fullmaktsblankett:

Med fullmakten kan den befullmäktigade ges rätt att sköta alla förmånsärenden hos FPA eller fullmakten kan begränsas till att gälla endast vissa förmåner eller något visst ärende. Fullmakten kan gälla tills vidare eller en viss tid. Till exempel kan en pensionstagare som har rätt till garantipension ge en annan person fullmakt att ansöka om garantipensionen för hans eller hennes räkning eller gamla föräldrar kan ge sina barn fullmakt att sköta alla deras FPA-ärenden.

Fullmakten ger inte rätt att ändra förmånstagarens betalningsadress. För ändring av betalningsadressen behövs ett separat befullmäktigande. Fullmaktsinnehavaren har rätt att få sekretessbelagda uppgifter som behövs för ärendet endast om samtycke till utlämnande av uppgifterna har getts i fullmakten.

En fullmakt ska alltid ges skriftligt, men den kan också formuleras fritt utan blankett.

Muntlig fullmakt

I undantagsfall t.ex. när du ringer något telefonservicenummer kan du muntligt ge fullmakt åt en annan person att sköta dina ärenden. FPA kontrollerar identiteten på både dig och den du ger fullmakt åt.

I allmänhet gäller en muntlig fullmakt endast ett ärende. Om det är nödvändigt att någon annan sköter dina ärenden under en längre tid ska du skriftligen ge fullmakt åt en annan person.

Läs mer