Mätning och utvärdering inom rehabiliteringen

Serviceproducenten ska samla in information av klienterna om vilken nytta de har haft av rehabiliteringen. Vid rapporteringen används olika metoder och mätinstrument.

Läs närmare om vilka metoder och mätinstrument som används: