Mätning av granden av klientorientering inom rehabiliteringen

FPA använder enkäten KAARI för att följa upp hur klientorienterad rehabiliteringen är enligt klienterna. Serviceproducenten ska se till att klienterna besvarar enkäten.

Insamling av uppgifter av klienterna

Klienterna ska besvara enkäten KAARI i slutskedet av den rehabiliteringshelhet de deltar i. Enkäten besvaras anonymt. Enkäten ingår i rehabiliteringsprogrammet och det tar cirka 10 minuter att besvara den.

Se till att klienterna har ett lämpligt utrymme samt dator och internetanslutning till sitt förfogande när de besvarar enkäten Ge klienterna anvisningar och instruktioner om hur de hittar rätt serviceproducent och rätt rehabiliteringstjänst. Assistera vid behov klienterna och ge dem teknisk hjälp då de besvarar enkäten. Se också till att klienterna kan besvara frågorna utifrån sina egna uppfattningar.

Länk till enkäten KAARI och anvisningar för klienten. Länken är avsedd endast för FPA:s rehabiliteringsklienter.

Rapportering om hur klientorienterad rehabiliteringen är

FPA sammanställer varje år en rapport för varje rehabiliteringsåtgärd utifrån resultatet av enkäten KAARI. FPA utvecklar rapporteringen så att man i framtiden får fram uppgifter för enskilda serviceproducenter.

Läs mer