Sammandrag av läkemedelsordinationer

Läkare och tandläkare kan i en e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Tjänsten består av interaktiva rapporter som fås ur statistikdatabasen Kelasto.

Ett informationsbrev skickades till utvalda läkare i slutet av maj

I år skickade FPA ett brev med information till alla de läkare och tandläkare som 2017 förskrivit amitriptylin, nortriptylin eller pregabalin till personer som fyllt 75 år, om det så vore bara till en person. Syftet är att främja rationell läkemedelsbehandling och informera om de risker som är förknippade med läkemedelsbehandling av personer som fyllt 75 år, särskilt vid behandling av smärta med dessa preparat.

Man loggar in med BRC-kort (certifikatkort) eller nätbankskoder (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

E-tjänsten innehåller uppgifter om recept på basis av vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning. I e-tjänsten kan man jämföra uppgifterna om sina egna läkemedelsordinationer med uppgifterna för valbara sjukvårdsdistrikt eller specialiteter. I maj varje år uppdateras uppgifterna om förskrivningen av läkemedel föregående år.

Offentliga statistikrapporter

FPA:s statistikdatabas Kelasto innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare och tandläkare förskrivit.  

Ytterligare information