Sammandrag av läkemedelsordinationer

Sedan 1997 har FPA skickat läkare sammandrag av läkemedelsordinationer. Från 2017 har sammandraget riktats till utvalda läkare.

Den andra satsen av det riktade sammandraget av läkemedelsordinationer skickades ut i november

FPA skickade ett sammandrag av läkemedelsordinationer till de läkare och tandläkare vilkas recept, enligt FPA:s registeruppgifter, hade använts för inköp av oxikodon eller fentanyl 2018. Patienterna i fråga hade köpt läkemedel för minst tre månader 2018, men hade inte cancer. Med sammandraget följde artikeln Användningen av oxikodon och fentanyl i öppenvården (pdf) av professor Eija Kalso.

I maj skickades brevet med sammandraget till hälften av de läkare som valts ut, resten fick brevet i november. Syftet med det riktade sammandraget av läkemedelsordinationer är att främja rationell läkemedelsbehandling.

E-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer

Läkare och tandläkare kan i en e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Tjänsten består av interaktiva rapporter som fås ur statistikdatabasen Kelasto.

Man loggar in med BRC-kort (certifikatkort) eller nätbankskoder (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

E-tjänsten innehåller uppgifter om recept på basis av vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning. I e-tjänsten kan man jämföra uppgifterna om sina egna läkemedelsordinationer med uppgifterna för valbara sjukvårdsdistrikt eller specialiteter. I maj varje år uppdateras uppgifterna om förskrivningen av läkemedel föregående år.

Offentliga statistikrapporter

FPA:s statistikdatabas Kelasto innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare och tandläkare förskrivit.  

Ytterligare information