Sammandrag av läkemedelsordinationer

Riktat sammandrag av läkemedelsordinationer: Oxikodon och fentanyl

FPA skickar ett sammandrag till alla de läkare och tandläkare som enligt FPA:s registeruppgifter år 2018 skrivit ut oxikodon eller fentanyl till andra patienter än cancerpatienter som tagit ut läkemedel för minst tre månader. Med sammandraget följer artikeln Användningen av oxikodon och fentanyl i öppenvården (pdf) av professor Eija Kalso.

Brevet skickas i maj till hälften av de läkare som valts ut – resten får brevet på hösten. Syftet med det riktade sammandraget av läkemedelsordinationer är att främja rationell läkemedelsbehandling.

E-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer

Läkare och tandläkare kan i en e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Tjänsten består av interaktiva rapporter som fås ur statistikdatabasen Kelasto.

Man loggar in med BRC-kort (certifikatkort) eller nätbankskoder (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

E-tjänsten innehåller uppgifter om recept på basis av vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning. I e-tjänsten kan man jämföra uppgifterna om sina egna läkemedelsordinationer med uppgifterna för valbara sjukvårdsdistrikt eller specialiteter. I maj varje år uppdateras uppgifterna om förskrivningen av läkemedel föregående år.

Offentliga statistikrapporter

FPA:s statistikdatabas Kelasto innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare och tandläkare förskrivit.  

Ytterligare information