Sammandrag av läkemedelsordinationer

Sedan 1997 har FPA skickat läkare sammandrag av läkemedelsordinationer. Från 2017 har sammandraget riktats till utvalda läkare.

Tack för att du skrev ut en biosimilar! 

Du får ett brev innehållande ett sammandrag från FPA i maj om du har skrivit ut eller förnyat ett recept som år 2019 använts för köp av läkemedel som innehåller en biosimilar. Syftet med sammandraget är att uppmuntra läkare att vara allt mer uppmärksamma på och reflektera över användningen av biosimilarer. Som bilaga till sammandraget finns en artikel om ämnet skriven av Fimeas överläkare Päivi Ruokoniemi (och andra): När det gäller användningen av biosimilarer ligger bollen hos läkarna (pdf).

Läs meddelandet om saken

E-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer

Läkare och tandläkare kan i en e-tjänst för rapporter över läkemedelsordinationer se statistiska uppgifter om de läkemedel som de förskrivit. Tjänsten består av interaktiva rapporter som fås ur statistikdatabasen Kelasto.

Man loggar in med BRC-kort (certifikatkort) eller nätbankskoder (länkarna öppnas i ett nytt fönster).

E-tjänsten innehåller uppgifter om recept på basis av vilka det har betalats sjukförsäkringsersättning. I e-tjänsten kan man jämföra uppgifterna om sina egna läkemedelsordinationer med uppgifterna för valbara sjukvårdsdistrikt eller specialiteter. I maj varje år uppdateras uppgifterna om förskrivningen av läkemedel föregående år.

Offentliga statistikrapporter

FPA:s statistikdatabas Kelasto innehåller genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare och tandläkare förskrivit.  

Ytterligare information