Ersättningens belopp

Maximal ersättning för rehabiliterande psykoterapi euro/besök
Individuell terapi 57,60
Handledning för föräldrar 57,60
Gruppterapi 42,05
Handledning för föräldrar 42,05
Par- och familjeterapi/1 timme 63,91
Par- och familjeterapi/1,5 timme 95,87
Bildkonst- eller musikterapi som individuell terapi (för 16–25-åringar) 57,60
Handledning för föräldrar 57,60
Bildkonst- eller musikterapi som gruppterapi (för 16–25-åringar) 42,05
Handledning för föräldrar 57,60
Terapirapport 22,71
Terapirapport (psykiater) 34,84
Den maximala ersättningen  är ofta lägre än det arvode som terapeuten tar ut. Du kan därför bli tvungen att betala en del av kostnaderna själv.