Rehabiliterande psykoterapi | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Rehabiliterande psykoterapi

Målet med rehabiliterande psykoterapi är att främja din arbets- och studieförmåga, att stödja studieframgången och att hjälpa dig att stanna kvar eller komma ut i arbetslivet eller att återgå till arbetslivet.

Bekanta dig med serviceproducenterna

Du kan söka en lämplig terapeut i tjänsten för sökning av serviceproducent.

Sök serviceproducent

Du kan få psykoterapi som ersätts av FPA om du är 16–67 år och

  • din arbets- eller studieförmåga är hotad på grund av psykisk störning
  • du efter att den psykiska störningen konstaterats har fått lämplig behandling i minst 3 månader
  • man utifrån en psykiaters utlåtande bedömer att rehabiliterande psykoterapi behövs för att stödja eller förbättra din arbets- eller studieförmåga.

Rehabiliterande psykoterapi kan bestå av individuell psykoterapi, grupp-, familje- eller parpsykoterapi eller bildkonstterapi. För personer i åldern 16–25 år kan terapin också bestå av musik- eller bildkonstterapi. Psykoterapi för unga kan även innefatta handledningsbesök för föräldrar.

Stöd för ett år åt gången

FPA beviljar stöd för ett år åt gången. Du kan få psykoterapi som ersätts av FPA i högst 3 år.  Psykoterapi ersätts högst 80 gånger under ett år och sammanlagt högst 200 gånger.

ExempelExempelpersonen Risto undrar hur han ska göra för att få terapi som stöds av FPA. Läkarens diagnos är att Risto har en psykisk störning. Risto får adekvat behandling i 3 månader och efter det kan en psykiater skriva ett utlåtande om behovet av psykoterapi för FPA. Risto ansöker om psykoterapi från FPA.
 

FPA kan på särskilda grunder ersätta en ny terapiperiod som varar högst 3 år, om det har gått minst 5 år sedan föregående period upphörde.

Vem kan ge psykoterapi?

Psykoterapi som ersätts av FPA kan ges av en terapeut vars utbildning är godkänd av Valvira. Terapeuten ska ha rätt att använda yrkesbeteckningen psykoterapeut. Terapeuten ska dessutom ha utbildning i den form av psykoterapi som han eller hon ger.

För att du ska få ersättning från FPA förutsätts att terapeuten är godkänd av FPA. Du kan söka en terapeut i tjänsten för sökning av serviceproducent. Där hittar du emellertid endast de godkända terapeuter som vill att deras kontaktinformation visas i söktjänsten.

Läs mer