Så här ansöker du rehabiliterande psykoterapi

 1. Fyll i blanketten för ansökan om rehabiliterande psykoterapi/neuropsykologisk rehabilitering KU 131r (pdf).
 2. Bifoga en rehabiliteringsplan som innehåller en psykiaters, barnpsykiaters eller ungdomspsykiaters bedömning av diagnosen och rehabiliteringsbehovet eller ett läkarutlåtande B av en psykiater med motsvarande uppgifter. Utlåtandet får vara högst ett år gammalt.
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut i ärendet. Du kan också se beslutet i e-tjänsten.

Ansökningstid

Ansök om stöd för terapin innan den inleds. Om terapin redan har inletts kan beslut fattas tidigast från början av ansökningsmånaden. I undantagsfall kan rehabilitering ersättas retroaktivt för 6 månader.

Fortsatt terapi

Då du ansöker om fortsatt terapi ska du bifoga ett läkarutlåtande B i din ansökan. Du behöver ytterligare en terapirapport av din terapeut.

Om terapibesöken har varit få eller oregelbundna, om terapin har avbrutits eller inte framskridit enligt planen behövs ett utlåtande av en psykiater.

Om terapin har genomförts enligt planen räcker det med ett utlåtande av en annan behandlande läkare.

Räkningar för psykoterapi

I allmänhet får du ersättning för rehabiliterande psykoterapi redan i samband med besöket. Om du inte har fått ersättning, kan du söka ersättning i efterhand hos FPA. Gör så här när du söker ersättning:

 1. Fyll i blanketten Rehabiliteringsräkning KU 204r (pdf).
 2. Bifoga en utredning om de rehabiliteringskostnader som du söker ersättning för. Utredningen kan vara t.ex. serviceproducentens/terapeutens räkning av vilken kostnaderna, besöksdatumen och antalet besök framgår.9
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Kom ihåg att söka ersättning inom 6 månader från det att du betalat räkningen.

Läs mer