Respons om läkemedelsordinationer

FPA skickar varje år respons om läkemedelsordinationer till läkare. Responsen tar upp aktuella frågor som varierar från år till år.  Responsen, som skickas ut på våren, baserar sig på recept som expedierats med ersättning på apoteket under det föregående året. FPA skickar, utifrån receptuppgifter, responsen riktad till bara vissa läkare.

Syftet med responsen om läkemedelsordinationer är att främja rationell läkemedelsbehandling.

Läs mer om rationell läkemedelsbehandling (fimea.fi)

Tema för responsen 2021: biverkningsanmälningar

Syftet med responsen är att påminna läkare om vikten av att rapportera biverkningar och uppmuntra att rapportera biverkningar. Som bilaga till responsbrevet finns en artikel skriven av en sakkunnig,

 

Kontrollera de läkemedel som du ordinerat i e-tjänsten

I FPA:s e-tjänst kan du kontrollera läkemedel som du förskrivit och jämföra uppgifterna med uppgifter för valt sjukvårdsdistrikt eller vald specialitet.

Observera att FPA:s register innehåller uppgifter endast om de läkemedel som har expedierats med ersättning på apotek. I registret avses med recept den sats av ett visst läkemedel som expedierats av apoteket på en och samma gång. Till exempel, när du med ett recept skriver ut 4 x 100 tabletter och kunden tar ut läkemedlen i fyra satser registreras i registret fyra recept.

Logga in i tjänsten med certifikatkort eller med nätbankskoder.

Statistik över ordinerade läkemedel

I de Kelasto-rapporter som publiceras på FPA:s webbsidor kan du kontrollera genomsnittliga uppgifter om läkemedel som läkare förskrivit. Rapporterna är fritt tillgängliga för alla.

Läs mer