Publikationer från utvecklingsverksamheten

FPA publicerar utredningar och översikter som gäller rehabilitering samt rapporter från utvecklingsprojekt inom rehabilitering. Bekanta dig med utvecklingsverksamhetens publikationer (på finska).