Publikationer från utvecklingsprojekten

FPA publicerar utredningar och översikter som gäller rehabilitering samt rapporter från utvecklingsprojekt inom rehabilitering. Bekanta dig med utvecklingsprojektens publikationer (på finska).