Upphandling av rehabiliteringstjänster

Vid FPA ansvarar gruppen för rehabiliteringstjänster för upphandlingen av rehabilitering i öppen och sluten vård (Upphandling ordnad av gruppen för rehabiliteringstjänster) och rehabiliteringsgruppen ansvarar för upphandling som anknyter till utvecklingsverksamheten (Upphandling inom utvecklingsverksamheten).

FPA:s försäkringsdistrikt ansvarar  för upphandlingen av öppenvårdsterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering (Upphandling av terapi i öppen vård).

Stora upphandlingsomgångar börjar i allmänhet på våren i februari–maj, och då publiceras materialet för anbudsförfrågan. Upphandlingsbesluten blir i allmänhet klara senast på hösten, och då blir de som deltagit i anbudsförfarandet underrättade om resultatet.

Upphandlingsförfarandena

Vid upphandlingen av FPA:s rehabiliteringstjänster används följande upphandlingsförfaranden:

  • öppet anbudsförfarande
  • förhandlingsförfarande
  • direktupphandling
  • samfinasieringsförfarande i fråga om finansieringen av utvecklingsprojekt

Upphandlingen av rehabiliteringstjänster offentliggörs elektroniskt genom annonseringskanalen HILMA och Hanki-tjänsten samt i begränsad utsträckning också på FPA:s webbplats. Frånsett ytterligare upphandling av öppenvårdsterapi kan anbudsförfrågningarna hämtas enbart via Hanki-tjänsten.

FPA:s rehabiliteringstjänster upphandlas genom ett ramavtal och avtalsperioden börjar i regel från början av året efter upphandlingen. Avtalsperioden är i allmänhet fyra år.