Elatusapuvelan perintä | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Elatusapuvelan perintä

Jos lapsen kanssa asuva vanhempi saa Kelasta elatustukea sen takia, että elatusvelvollinen ei ole maksanut elatusapua, maksamatta jäänyt elatusapu siirtyy Kelan perintäkeskuksen perittäviksi. Perittävää elatusapua kutsutaan elatusapuvelaksi.

Jos sinulla on elatusapuvelkaa, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa on tiedot elatusapuvelan ja mahdollisen erääntyvän elatusavun määrästä ja ohjeet maksamiseen. Jos et pysty maksamaan koko elatusapuvelkaa kerralla, voit ehdottaa maksusuunnitelmaa OmaKelassa tai ottamalla yhteyttä Kelan perintäkeskukseen. Huomioi maksusuunnitelmaa ehdottaessasi sekä mahdollinen erääntyvä elatusapu että lyhennys elatusapuvelkaan.

Jos Kela ei saa kirjeessä ilmoitettuja maksuja tai et sovi maksusuunnitelmasta Kelan kanssa, siirrämme velan perinnän ulosottoon. Et saa siitä erillistä ilmoitusta.

Jos maksat elatusapumaksut suoraan lapselle tai vanhemmalle, ne eivät vähennä Kelan perinnässä olevan elatusapuvelan määrää.

Elatustuen ja elatusavun määrä on sidottu elinkustannusindeksiin, ja niiden määrä tarkistetaan vuosittain. Voit katsoa seuraavan vuoden elatusavun määrän OmaKelasta joulukuun puolenvälin jälkeen. Näet OmaKelasta myös elatusapuvelan maksutiedot.

Maksuvapautus

Jos elatusapuvelkasi on Kelan perinnässä etkä pysty maksamaan sitä tilapäisen maksukyvyttömyyden takia, voit hakea Kelasta maksuvapautusta elatusapuvelan valtion saatavasta. Tällöin Kela jättää perimättä oman osuutensa elatusapusaatavasta.

Maksuvapautus myönnetään takautuvasti, vähintään 1 kalenterikuukaudeksi ja enintään 1 vuodeksi. Maksuvapautus myönnetään siltä osin kuin velkaa on maksamatta kyseiseltä kalenterikuukaudelta. Erityisen painavasta syystä maksuvapautus voidaan myöntää pidemmältä kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista. Erityisen painavana syynä ei pidetä tietämättömyyttä tai unohtamista.

Maksuvapautusta ei voida myöntää tulevalle ajalle. Kuluvalta kuukaudelta voit hakea Kelasta maksuvapautusta aikaisintaan seuraavan kuukauden 1. päivänä.

Maksukyvyttömyyden syy

Maksuvapautuksen saaminen edellyttää, että maksukyvyttömyytesi on johtunut sinusta riippumattomasta syystä. Maksukyvyttömyyden syy voi olla esimerkiksi

 • työttömyys
 • työkyvyttömyys
 • päätoiminen opiskelu
 • vanhempainvapaa
 • poissaolo työstä sairaan lapsen hoidon vuoksi (erityishoitoraha)
 • kuntoutuksessa olo
 • vankilassa olo
 • asevelvollisuuden suorittaminen
 • vanhuuseläkkeellä olo.

Maksukyvyttömyyden syyn on täytynyt olla voimassa sen kuukauden aikana, jolta haet maksuvapautusta. Jos maksuvaikeutesi pitkittyvät, saattaa olla aiheellista muuttaa vahvistettua elatusavun määrää. Elatusavun määrään liittyvissä asioissa ota yhteyttä hyvinvointialueesi lastenvalvojaan.

Maksuvapautuksen tuloraja

Jotta olet oikeutettu maksuvapautukseen, voit ansaita enintään 1 324,57 e/kk bruttona eli ennen verojen vähentämistä. Ajalla 1.1.2023–31.12.2023 tuloraja on 1 263,43 e/kk. Tulorajaa korotetaan 331,15 eurolla jokaisesta huollettavanasi olevasta alaikäisestä lapsesta, paitsi niistä lapsista, joille elatustuki on myönnetty. Ajalla 1.1.2023–31.12.2023 korotus on 315,86 e/kk lasta kohti. Puolison lapsilla ei ole vaikutusta tulorajaan.

Huomioitavat tulot

Maksuvapautuksessa tuloiksi huomioidaan kaikki ansio- ja pääomatulot sekä sosiaalietuudet. Tulot huomioidaan maksamisajankohdan mukaisesti bruttomääräisinä sen kuukauden tulona, jolloin ne on maksettu. Huomioitavia tuloja ovat

 • palkkatulot luontoisetuineen
 • pääomatulot niiden maksuajankohdan mukaisesti
 • sosiaalietuudet (mm. työttömyyspäiväraha ilman lapsikorotusta, lapsilisä sekä yleinen asumistuki, joka lasketaan elatusvelvollisen tuloksi, jos hän kuuluu samaan ruokakuntaan asumistuen saajan kanssa)
 • YEL- tai MYEL-vakuutuksen mukainen työtulo.

Ohje maksuvapautuksen hakemiseen on Näin hoidat perintäasiat -sivulla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 11.6.2024