Vammaisetuuden maksaminen hyvinvointialueelle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Vammaisetuuksien maksaminen hyvinvointialueelle  

Hyvinvointialue voi esittää, että Kela maksaa vammaisetuuden hyvinvointialueelle.

16 vuotta täyttäneen vammaistuen ja eläkettä saavan hoitotuen maksaminen hyvinvointialueelle

Hyvinvointialue voi vaatia, että Kela maksaa 16 vuotta täyttäneen vammaistuen tai eläkettä saavan hoitotuen hyvinvointialueelle seuraavissa tilanteissa:

  • Etuudensaaja on laitos- tai perhehoidossa. 
  • Etuuden maksaminen asiakkaalle itselleen vaarantaa hänen toimeentulonsa.
  • Hyvinvointialue on myöntänyt asiakkaalle ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea ennakkoon sille ajalle, jolta asiakas odottaa takautuvaa päätöstä 16 vuotta täyttäneen vammaistuesta tai eläkettä saavan hoitotuesta.

Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen hyvinvointialueelle

Kela voi maksaa tuen hyvinvointialueelle, kun

  • hyvinvointialue on järjestänyt tukea saavalle lapselle laitos- tai perhehoitoa 
  • Kela arvioi, ettei tukea ole tarkoituksenmukaista maksaa lapsen huoltajalle, edunvalvojalle tai henkilölle, jonka hoitoon lapsi on yksityisesti sijoitettu. 

Kela voi myös maksaa tuen hyvinvointialueen hyväksymälle muulle sopivalle henkilölle.

Tee maksuvaatimus lomakkeella Esitys Alle 16-vuotiaan vammaistuen maksaminen Y 241L (pdf). Maksuvaatimusta ei voi tehdä etuustietopalvelu Kelmussa.

Ilmoita maksunsaajaa koskevista muutoksista

Kela jatkaa asiakkaan tuen maksamista hyvinvointialueen maksuvaatimuksen mukaisesti, vaikka asiakas hakisi välissä tuen jatkoa tai määrän tarkistusta. 

Jos maksunsaaja muuttuu, hyvinvointialueen täytyy ilmoittaa siitä oma-aloitteisesti Kelaan. Näin maksu ei mene jatkossa väärälle maksunsaajalle.

Ilmoituksen voi tehdä soittamalla viranomaislinjalle tai suojatulla sähköpostilla.

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.12.2022