Etuuden maksaminen hyvinvointialueelle | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Etuuden maksaminen hyvinvointialueelle

Tällä sivulla on tietoa siitä, missä tilanteissa Kela voi maksaa asiakkaan etuuden hyvinvointialueen tilille.

Asiakkaan etuuden maksaminen hyvinvointialueelle maksuvaatimuksen perusteella

Maksuvaatimus on hyvinvointialueen esitys siitä, että Kela maksaa alueen asukkaalle kuuluvan etuuden hyvinvointialueelle. Maksuvaatimus perustuu aina lakiin.

Etuuden maksaminen hyvinvointialueelle maksuvaatimuksen perusteella ei edellytä etuudensaajan suostumusta. 

Muista maksuvaatimusta tehdessäsi seuraavat asiat:

  • Maksuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin lakipykälään maksuvaatimus perustuu. Ilmoita lakipykälä myös vapaamuotoisissa maksuvaatimuksissa.
  • Tee maksuvaatimus etuustietopalvelu Kelmussa, kun se on mahdollista. Maksuvaatimus täytyy tehdä kirjallisesti, eli sitä ei voi tehdä suullisesti esimerkiksi puhelinpalvelussa.
  • Kun maksuvaatimus päättyy, ilmoita siitä Kelaan mahdollisimman pian. Soita Kelan viranomaislinjalle.

Katso ohjeet maksuvaatimuksen tekemiseen eri tilanteissa:

Asiakas ja hyvinvointialue voivat myös sopia maksamisesta hyvinvointialueelle 

Kela voi maksaa joitain etuuksia hyvinvointialueen tilille myös, jos asiakas ja hyvinvointialue sopivat niin. Näissä tilanteissa maksaminen ei perustu lainsäädäntöön, joten se edellyttää asiakkaan suostumusta. 

Menettely ei koske kaikkia etuuksia. Esimerkiksi Kelan maksamia eläkkeitä ja eläkkeensaajan asumistukea ei voida maksaa hyvinvointialueelle sopimuksen perusteella. 

Ohje hyvinvointialueen työntekijälle

Lähetä Kelaan:

  • hyvinvointialueen ja asiakkaan sopimus etuuden maksamisesta hyvinvointialueen tilille
  • hyvinvointialueen tilinumero, jolle etuus maksetaan
  • asiakkaan suostumus tai valtakirja.

Postita asiakirjat Kelaan osoitteeseen Kansaneläkelaitos, PL 10, 00056 KELA. 

Hyvinvointialueen tilin ilmoittamiseen ei ole erillistä lomaketta. Jos etuuden maksaminen hyvinvointialueelle täytyy lopettaa, asiasta voi ilmoittaa vapaamuotoisella kirjeellä tai puhelimitse. 

Kysy tarvittaessa lisäohjeita viranomaislinjalta.

Asiakkaan maksutietojen tarkistaminen

Jos hyvinvointialueen työntekijän täytyy tarkistaa, mille tilille asiakkaan etuus maksetaan, sen voi tehdä Etuustietopalvelu Kelmusta. Tilinumeron voi tarkistaa maksuvaatimuksista ja perustoimeentulotuessa myös maksutiedoista. Tutustu Etuustietopalvelu Kelmuun.

Lue lisää

 

Sivu päivitetty 29.5.2024