Kotihoidon tuki

Voit saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Voit saada kotihoidon tukea aikaisintaan sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt.

Jos perheesi on saanut vanhempainrahaa vanhan lain mukaan (laskettu aika ennen 4.9.2022), voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea vanhempainrahan jälkeen.

Jos lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin ja lapsesta maksetaan perhevapaauudistuksen mukaisia vanhempainpäivärahoja, voit saada kotihoidontukea, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Perhe voi pitää jäljelle jäävää vanhempainvapaata kotihoidon tuen kauden jälkeen.

Hoitaja voi olla

  • lapsen vanhempi
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajaksi, et voi saada siltä ajalta kotihoidon tukea.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä, jos kotikuntasi maksaa sitä.

Kuka voi saada

Yleensä kotihoidon tuen hakee vanhempi tai muu huoltaja. Joskus hakija voi myös olla muu henkilö, jos hän hoitaa lasta pääasiallisesti ja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Myös adoptiovanhempi voi hakea kotihoidon tukea.

Muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy uusi lapsi, perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Monimuotoiset perheet

Lue lisää