Kotihoidon tuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Kotihoidon tuki

Voit saada kotihoidon tukea, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Lapsi on tuolloin noin 6 kuukauden ikäinen. Oikeus kotihoidon tukeen alkaa heti vanhempainrahan jälkeen, vaikka olisit vuosilomalla.

Hoitaja voi olla

  • lapsen vanhempi
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Voit saada kotihoidon tukea myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Et voi kuitenkaan saada tukea enää sen jälkeen, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Et voi saada kotihoidon tukea lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajaksi, et voi saada siltä ajalta kotihoidon tukea.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä, jos kotikuntasi maksaa sitä.

Kuka voi saada?

Yleensä kotihoidon tuen hakee vanhempi tai muu huoltaja. Joskus hakija voi myös olla muu henkilö, jos hän hoitaa lasta pääasiallisesti ja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Myös adoptiovanhempi voi hakea kotihoidon tukea.

Muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy uusi lapsi, perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Adoptiovanhemmilla on oikeus pitää hoitovapaata ja saada tältä ajalta kotihoidon tukea. Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan siihen asti, kun vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Jos lapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai myöhemmin, perhe voi saada kotihoidon tukea siihen asti, kun hoitoonottopäivästä on kulunut 2 vuotta.

Kotihoidon tuen hoitorahaa maksetaan yhdestä monikkolapsesta täysi alle 3-vuotiaan määrä ja muista alle 3-vuotiaista lapsista sisaruskorotuksen määrä. Hoitolisää maksetaan vain yhdestä lapsesta.

Perhemuotosi ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Perhemuotosi ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Perhemuotosi ei vaikuta kotihoidon tukeen.

Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?