Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha
  • hoitolisä
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain. Kysy kuntalisästä omasta kotikunnastasi.

Kuka voi saada

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä varhaiskasvatuspaikka.
  • jos lapsen yksityisessä varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.
  • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
  • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja

Varhaiskasvatuksen tuottaja on

  • henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi tai
  • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on tehnyt kunnalle varhaiskasvatuslain mukaisen ilmoituksen.

Myös sukulainen voi olla varhaiskasvatuksen tuottaja. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos varhaiskasvatuksen tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Lue lisää