Yksityisen hoidon tuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuki

AnkkuriAnkkuriVoitko saada yksityisen hoidon tukea?

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos

 • olet lapsen vanhempi, vanhemman puoliso tai muu lapsen huoltaja
 • lapsesi on alle kouluikäinen ja hän on yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai olet palkannut hänelle hoitajan.

Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Etävanhempi voi hakea yksityisen hoidon tukea, jos lapsi asuu osan aikaa hänen luonaan ja vanhemmat ovat yhdessä sopineet asiasta.

Kela maksaa tuen suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Sinulle jää maksettavaksi päivähoitomaksun ja yksityisen hoidon tuen erotus. 

Varhaiskasvatuksen tuottaja tai palkattu hoitaja voi olla

 • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on tehnyt kunnalle varhaiskasvatuslain mukaisen ilmoituksen
 • henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt lapsen hoitajaksi.

Lapsen hoitaja voi olla myös sukulainen. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoitaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Voit palkata lastenhoitajan ja saada Kelasta yksityisen hoidon tuen alle kouluikäiselle tai kotihoidon tuen alle 3-vuotiaalle. Tällöin toimit työnantajana hoitajalle. 

Perhe voi palkata hoitajan yhdessä toisen tai usean perheen kanssa. Tässä ns. hoitoringissä yksi hoitaja hoitaa perheiden lapsia yleensä vuorotellen kunkin lapsen kotona. Jokainen perhe voi saada alle kouluikäisestä yksityisen hoidon tuen.

Tuen määrään vaikuttaa mm. hoitoaika. Lisäksi kunta voi maksaa kuntalisää. Voit selvittää laskurilla, paljonko perheenne saa tukea. Perheet sopivat hoitajan palkanmaksusta itse.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle (kaikista lapsista erikseen). Kaikkien perheiden täytyy tehdä työsopimus hoitajan kanssa ja hoitaa kaikki lakisääteiset maksut omalta osaltaan.

Perhe työnantajana

Kun palkkaat hoitajan työsuhteeseen, sinun tulee työnantajana tehdä ennakonpidätys maksamastasi palkasta hoitajan verokortin mukaan. Lisäksi sinun pitää maksaa sosiaaliturvamaksu ja huolehtia lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Huolehdi maksuista koko palkan osalta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Kun kotitalous on työnantaja-asemassa, se on myös velvollinen järjestämään työterveyshuollon työntekijälleen (Työnantajat-osio).

Kaikkien työnantajien täytyy ilmoittaa maksetut palkat kansalliseen tulorekisteriin (vero.fi).

Et voi saada yksityisen hoidon tukea, jos

 • lapsesi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä paikka
 • lapsesi on yksityisessä päiväkodissa, jossa on käytössä palveluseteli
 • saat lapsesta vanhempainpäivärahaa (perheen muista lapsista voidaan kuitenkin maksaa yksityisen hoidon tukea vanhempainpäivärahan aikana)
 • lapsesi oleskelee ulkomailla yli 3 kuukauden ajan.

AnkkuriKuinka paljon voit saada yksityisen hoidon tukea?

Yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja hoitolisä. Tuki voi olla enintään lapsen hoitomaksun suuruinen. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. Lisäksi kotikuntasi saattaa maksaa kuntalisää.

Hoitoraha on enintään
192,28 e/kk
Hoitolisä on enintään
265,85 e/kk 

Hoitolisää maksetaan kaikista alle kouluikäisistä lapsista, jotka ovat yksityisessä hoidossa. Edellytyksenä on, että perheen tulot jäävät tulorajojen alle.

Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen koko ja bruttotulot eli tulot ennen verojen vähentämistä. Perheen kokoon lasketaan mukaan enintään 4 henkilöä: 2 aikuista ja enintään 2 alle kouluikäistä lasta. Perheen henkilömäärään ei lasketa sellaista lasta, jonka perusteella maksetaan vanhempainpäivärahaa tai joka on koulussa. Jos olet perheesi ainoa vanhempi, vain sinun tulosi vaikuttavat hoitolisään. Jos asut yhdessä puolisosi kanssa, myös hänen tulonsa lasketaan mukaan perheen tuloihin, vaikka hän ei olisi lastesi huoltaja.

Perheen tuloihin lasketaan myös

 • lasten tulot, jos lapsista maksetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea
 • osittainen ja joustava hoitoraha.

Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi.

Saat täyden hoitolisän, jos perheesi kuukausitulot eivät ylitä perheen koon mukaan laskettavaa tulorajaa. Jos tuloraja ylittyy, hoitolisä pienenee. Jos perheen tulot ylittävät maksimitulorajan, hoitolisää ei voi saada lainkaan.

Hoitolisän määrä

Perheen koko (henkilöä)

Bruttotulot, joilla saa täyden hoitolisän max. e/kk

Vähennysprosentti 

Bruttotulot, joilla ei saa hoitolisää max. e/kk

2

 1 160

11,5 % 3 471,70 e/kk
3

1 430

9,4 %4 258,14 e/kk
4 tai enemmän1 7007,9 %5 065, 13 e/kk


Lapsi, joka on esiopetuksessa, esiopetuskokeilussa tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

Esiopetuskausi kestää 1.8.–31.5. Sen aikana perhe saa lapsesta pienempää hoitorahaa, joka on 70,75 e/kk. Hoitolisän saa tältä ajalta puolitettuna. Esiopetuskauden jälkeen kesä- ja heinäkuulta Kela maksaa lapsesta täyttä hoitorahaa, jos lapsi on edelleen yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Jos lapsi osallistuu vain esiopetukseen eikä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen, yksityisen hoidon tukea ei voi saada ollenkaan.

Jos lapsesi on peruskoulussa ja kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, saat hoitorahaa samalla tavalla kuin esiopetuksessa olevasta lapsesta.

Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää.

Jotkin kuntalisää maksavat kunnat ovat tehneet Kelan kanssa sopimuksen siitä, että kuntalisä maksetaan yksityisen hoidon tuen yhteydessä Kelan kautta. Voit selvittää laskurilla, saatko kuntalisän Kelan kautta ja kuinka paljon tukea maksetaan. Jos kuntalisä maksetaan Kelan kautta, sinun ei tarvitse hakea kuntalisää erikseen vaan tuki maksetaan automaattisesti, kun saat yksityisen hoidon tukea.

Jos et laskurin mukaan saa kuntalisää Kelan kautta, selvitä kotikunnastasi, maksaako se kuntalisää. Jos kunta maksaa kuntalisää, hae kuntalisä kotikunnastasi.

AnkkuriAnkkuriMilloin tuki maksetaan?

Yksityisen hoidon tuki maksetaan
joka kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Jos saat päätöksen hakemukseesi kuukauden 10. päivän jälkeen, tuki maksetaan seuraavan kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Näet päätöksestä, milloin on tuen ensimmäinen maksupäivä.

AnkkuriMiltä ajalta voit saada yksityisen hoidon tukea?

Yksityisen hoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Kuukauden vähimmäisaika täyttyy myös silloin, kun vanhemmat hakevat yksityisen hoidon tukea vuorotellen ja tukijaksot kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden.

Tukijakson ei tarvitse alkaa kalenterikuukauden alusta. Tukijakso voi myös päättyä keskellä kalenterikuukautta, jolloin tuki maksetaan vajaalta kuukaudelta kuukauden viimeisenä päivänä.

AnkkuriNäin haet yksityisen hoidon tukea

 1. Hae tukea OmaKelassa. Ilmoita hakemuksessa lapsen hoitomaksu sen suuruisena kuin se on ennen tuen saamista. Ilmoita maksu jokaisesta lapsesta erikseen.
 2. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset.
 3. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi lähettää hakemusta OmaKelassa, täytä ja tulosta lomake Lasten yksityisen hoidon tuki 
WH1 (pdf)
. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae yksityisen hoidon tukea

Kirjaudu OmaKelaan

AnkkuriMuista nämä, kun haet yksityisen hoidon tukea 

Sinun kannattaa hakea tukea heti, kun olet tehnyt sopimuksen hoitajan kanssa. Hae tukea kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluessa yksityisen hoidon alkamisesta.

Tarvitset hakemukseesi ainakin varhaiskasvatuksen tuottajan selvityksen lapsen hoidosta (lomake WH 2, pdf). Jos olet tehnyt työsopimuksen suoraan yksityisen hoitajan kanssa, pyydä lomakkeeseen kunnalta merkintä, että se hyväksyy kyseisen hoitajan. Liitä hakemukseen myös kopio työsopimuksesta.

Tarkista hakemuksesta, mitä muita liitteitä tarvitset.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Hyödynnämme näitä tietoja hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja.

Kela selvittää joka vuosi, onko perheen tuloissa tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat hoitolisään. Vuositarkistusta varten lähetämme sinulle kirjeen, johon sinun täytyy vastata. Jos olet luopunut paperipostista, saat kirjeen sijaan viestin OmaKelaan.

Vuositarkistuksen jälkeen saat uuden päätöksen yksityisen hoidon tuesta. Jos tulosi ovat pienentyneet, hoitolisää voidaan korottaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta.

AnkkuriIlmoita muutoksista

Muista ilmoittaa yksityisen hoidon tukeen liittyvistä muutoksista, jotta tuki voidaan maksaa oikein.

Jos haluat ilmoittaa muutoksista tai lakkauttaa tuen, tee se OmaKelassa Ilmoita muutoksista -kohdasta. Voit myös soittaa Kelaan.

Jos saat kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, ilmoita viivytyksettä Kelaan seuraavista muutoksista:

 • Lapsesi saa kunnallisen varhaiskasvatuspaikan (kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea ei makseta, kun lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa). 
 • Lapsesi hoitotiedot muuttuvat (esimerkiksi hoitoaika, -paikka tai -maksu tai hoitaja).
 • Lapsesi aloittaa esiopetuksen.
 • Perheesi muuttaa toiseen kuntaan.
 • Perheesi tai lapsesi lähtee ulkomaille yli 3 kuukaudeksi.

Jos saat kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen hoitolisää, ilmoita myös, jos

 • perheesi tulot muuttuvat
 • muutat yhteen avopuolison kanssa tai eroat.

Perheen koko ja kaikkien perheenjäsenten tulot vaikuttavat hoitolisän määrään.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä 

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 206
020 692 206

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

Ajankohtaista

Hankitko lastenhoitajan kotiin?

Työnantajana toimivien kotitalouksien pitää ilmoittaa kaikki työntekijälleen maksamansa palkat tulorekisteriin. Myös Kelan maksama yksityisen hoidon tuki tulee ilmoittaa tulorekisteriin.

Lue lisää (elämässä.fi)