KILPA3-hanke | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

KILPA3-hanke

KILPA3-hankkeessa tutkitaan markkinoiden keskittymistä, hinnoittelun oppimista ja vierekkäisiä markkinoita Kelan järjestämien kuntoutuspalveluiden julkisissa kilpailutuksissa. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2024.

Tutkimukset

KILPA3-hankkeessa (tietotarjotin.fi) on kolme tutkimusta:

  1. Konsolidaation kehitys ja vaikutukset Kelan hankintoihin  
  2. Oppiminen peräkkäisissä hankinnoissa
  3. Kelan ja kuntien hankintojen heijastusvaikutukset

Hanke tuottaa soveltamiskelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveyspalveluiden julkisten hankintojen kehittämisessä. Hankkeen tutkimukset antavat tietoa mahdollisessa siirtymässä yksikanavaiseen kuntoutuksen rahoitukseen ja järjestämiseen. Tutkimukset tuovat esiin esimerkiksi isojen ja pienten hankintayksiköiden eroja hankinnan järjestämisessä.

Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan empiirisiä. Niissä tutkitaan taloustieteen työkalujen avulla palveluntuottajien kannustimia ja toimintaa Kelan järjestämissä kilpailutuksissa.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa pyritään selvittämään, miten yritysten keskittyminen suurille kansallisille yrityksille on vaikuttanut palveluiden hintoihin ja saatavuuteen.

Toisessa osatutkimuksessa tarkastellaan, miten nopeasti palveluntuottajat oppivat hankintatapoihin liittyvät muutokset sekä miten se näkyy tuottajien hinnoittelussa ja laatuun liittyvissä investoinneissa.

Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastellaan palveluntuottajien toimintaa ja hinnoittelua Kelan ja kuntien tekemissä hankinnoissa.

Yhteystiedot

Tutkija Visa Pitkänen
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Sivu päivitetty 13.4.2023