TULES kuntoon -projekti | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

TULES kuntoon -projekti

TULES kuntoon -projekti (2022–2024) edistää etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa. Lisäksi projektissa varmistetaan Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua sekä tietoturvaa ja tietosuojaa.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on

  • tukea etäkuntoutuksena järjestettävän tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuskurssin palvelumuotoilua Kelassa
  • kehittää etäkuntoutuksena järjestettävän kuntoutuskurssin sisältöjä
  • varmistaa Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua sekä tietoturvaa ja tietosuojaa.

Toteutus

Projektissa

  • kootaan ja arvioidaan etäkuntoutusta koskevaa tietoa ja kokemuksia tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastavien kuntoutuskurssin kehittämiseksi
  • kehitetään etäkuntoutuksen sisältöjä yhdessä palveluntuottajien kanssa
  • laaditaan opas laadukkaasta etäkuntoutuksesta
  • selvitetään ja arvioidaan keinoja Kelan järjestämän etäkuntoutuksen tietoturvan ja tietosuojan vahvistamiseksi.

Tules-etäkuntoutuskurssi

Tules-etäkuntoutuskurssit (Henkilöasiakkaat-osio) käynnistyvät 1.9.2024 Kelan vakiintuneena kuntoutuspalveluna, ja ne korvaavat avomuotoiset tules-kuntoutuskurssit. Tules-etäkuntoutuskurssit toteutetaan kokonaan etäyhteydellä. Kela järjestää edelleen myös palveluntuottajan toimipisteessä toteutettavia Tules-kuntoutuskursseja.

Tules-etäkuntoutuskurssille ohjaamisesta järjestettiin verkkoseminaari 14.3.2024. Seminaari oli suunnattu etenkin fysioterapeuteille. Katso verkkoseminaarin tallenteet.

Hakeminen

Haku Tules-etäkuntoutuskursseille alkoi 1.4.2024.
Voit etsiä kuntoutuksen ajankohdat Kelan kuntoutuskurssihaulla (Henkilöasiakkaat-osio). Käytä hakusanaa ”tules-etäkurssi”.
Kun haet Tules-etäkuntoutuskursseille, liitä hakemukseen KU132 (pdf) fysioterapeutin suositus. Fysioterapeutti laatii suosituksen Kelan Suosituslomakkeelle KU141 (pdf).

Tules-etäkuntoutuskurssin yhteiskehittäminen

Vuoden 2024 aikana Tules-etäkuntoutuskurssien palveluntuottajat

  • laativat yhteiset laatutavoitteet Tules-etäkuntoutuskurssille sekä arvioivat keinoja niiden saavuttamiseksi
  • täydentävät Kelan verkkokuntoutuksen sisältökokonaisuutta tules-kuntoutukseen soveltuvilla sisällöillä.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on tukea palveluntuottajia uuden palvelun käynnistämisessä ja varmistaa palvelun laatua.

Julkaisut

Opas etäkuntoutuksen käytännön toteuttamiseen (Helda). Stenberg, Johanna & Parkkila, Minna.
Oppaassa on käytännönläheistä tietoa reaaliaikaisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman etäkuntoutuksen lähtökohdista ja toteuttamisesta. Lisäksi se sisältää tietoa yhteistyösuhteesta ja vuorovaikutuksesta etäkuntoutuksessa sekä vinkkejä etäkuntoutuksessa esiintyviin erityistilanteisiin, kuten yhteysongelmiin kuvapuhelun aikana.

Teknologia Kelan järjestämässä etäkuntoutuksessa (Helda). Rouvinen, Johanna & Alanko, Salli (toim.).
Opas sisältää ohjeita etäkuntoutuksessa tarvittavan teknologian käyttöön ja vinkkejä etäkuntoutuksessa käytettävän sovelluksen tai alustan valintaan. Oppaassa nostetaan esille myös huomioita etäkuntoutuksen tietoturvasta, tietosuojasta, yksityisyyden suojasta ja saavutettavuudesta.

Kuntoutusta kotona – opastusta laadukkaaseen etäkuntoutukseen 4.10.2023

Verkkoseminaarissa kerrotaan laadukkaan etäkuntoutuksen lähtökohdista ja toteuttamisesta.
Katso verkkoseminaarin tallenteet.

Tutkimus

Kela kerää kokemusta ja tietoa Tules-etäkuntoutuskurssien toteuttamisesta ja uudenlaisesta ohjautumisesta kuntoutuspalveluun. Lisäksi Tules-etäkuntoutuskursseja tutkitaan osana Kelan Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuutta.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Laura Jokiranta, puh. 050 348 1451
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

 

Sivu päivitetty 8.5.2024