Terapioiden laskutus

Kela maksaa vain kuntoutuspäätösten mukaisesti toteutuneet terapiat. Laskuta toteutuneet terapiakerrat kerran kuussa ja viimeistään 2 kuukauden kuluessa palvelun antamisesta.

Kaksoiskäynti on mahdollista vain erityistilanteissa, jos siitä on sovittu etukäteen Kelan kanssa.

Laskuta jokainen terapiamuoto omalla lomakkeillaan (asiakaskohtainen laskulomake KU203 (pdf) ja tilityslomake KU206 (pdf)).

  • Noudata sopimuksen liitteessä 1 kerrottuja laskutusperusteita ja Kelan antamia laskutusohjeita.
  • Laskuta toteutuneiden terapioiden hinnat hyväksytyillä hinnoilla ja hintalajeilla (sopimus, liite 1).
  • Hyväksytyt hinnat sisältävät kaikki palveluista ja sopimuksen mukaisesta toiminnasta Kelalle aiheutuvat kustannukset, ellei nimenomaisesti erikseen ole muuta sopimuksessa mainittu.
  • Laskutusohjeiden mukaisen laskun tekeminen ja toimittaminen on palveluntuottajan vastuulla. Toistuva tai olennainen poikkeama laskutusohjeista voi johtaa sopimuksen purkamiseen.

Laskuttajana toimii sopimuksen allekirjoittanut palveluntuottaja tai ilmoitettu muu laskuttaja palveluntuottajan puolesta. Alihankkija laskuttaa palveluntuottajaa heidän sopimuksensa mukaisesti. Palveluntuottaja puolestaan laskuttaa Kelaa.

Palveluntuottajan matkakustannusten korvaaminen

Kela korvaa palveluntuottajalle terapian toteuttamisesta aiheutuneet matkakustannukset, jotka määritellään palvelukuvauksessa ja sopimuksessa.

Lue lisää