Perustoimeentulotuen tiedote 1-2023: Päivitetty Perustoimeentulotuen Menettelyohje julkaistaan 15.6.2023 | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Päivitetty Perustoimeentulotuen Menettelyohje julkaistaan 15.6.2023 

Julkaistu 15.6.2023

Tiedote perustoimeentulotuki 1/2023

Perustoimeentulotuen Menettelyohjetta on päivitetty apteekeilta saatujen palautteiden ja Kelassa toimeentulotukitilityksistä tehtyjen havaintojen perusteella.  Menettelyohjeen tekstiä on samalla selkeytetty. Suoria tekstilainauksia Apteekkien SV-ohjeista on pyritty välttämään, sen sijaan viitataan tilanteessa noudatettavaan tai lisätietoa antavaan SV-ohjeiden kohtaan.   

Menettelyohjetta on pyritty tarkentamaan asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi luvun 6 Edellytykset lääkkeiden ja valmisteiden toimittamiselle Kelan perustoimeentulotuen maksusitoumuksella osalta ohjeistusta on tarkennettu. Lisäksi seuraaviin lukuihin on lisätty uusia valmisteita:

  • Luku 6.1: milloin sairauden hoitoon määrätty lääke tai valmiste voidaan toimittaa Maksusitoumuksella lääkekustannuksiin ja milloin tarvitaan Rajattu maksusitoumus. 
  • Luku 6.2: milloin muuhun kuin sairauden hoitoon määrätty ehkäisyvalmiste voidaan toimittaa Maksusitoumuksella lääkekustannuksiin.
  • Luku 6.3: milloin tarvitaan aina Rajattu maksusitoumus.

Menettelyohjeen liitteen 2 Maksusitoumus lääkekustannuksiin, esimerkkejä on päivitetty vastaamaan edellä mainittujen lukujen asiasisältöä. 

Menettelyohjeeseen on kirjattu uutena kohtana ohjeistus annosjakeluasiakkaan ja apteekkisopimusasiakkaan lääkkeiden toimittamisesta Kelan perustoimeentulotuen maksusitoumuksella.

Päivitetty Menettelyohje julkaistaan 15.6.2023 osoitteessa www.kela.fi/yhteistyokumppanit-laakekorvaukset-apteekit. Menettelyohje löytyy pdf-tiedostona. 

Päivitetty Menettelyohje otetaan heti julkaisun jälkeen käyttöön. 

 

Toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus/toimeentulotukiryhmä

Sivu päivitetty 15.6.2023