Apteekkitiedote 6-2023: Biologisten lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloajat | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Biologisten lääkkeiden lääkemääräysten voimassaoloajat  

Julkaistu 5.10.2023

Apteekkitiedote 6/2023 

Kaikkien 1.1.2023 alkaen määrättyjen biologisten lääkkeiden (biologiset alkuperäisvalmisteet ja biosimilaarit) lääkemääräysten voimassaoloaika on 1 vuosi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1088/2010, 16 §) muutosta ei ole ehditty toteuttaa kaikkiin tietojärjestelmiin. Vanhoilla tietojärjestelmätoteutuksilla tallennetuilla biologisten lääkkeiden lääkemääräyksillä voimassaoloaikana näkyy virheellisesti 2 vuotta. 

THL on antanut asiasta 29.9.2023 päivätyn tiedotteen. Fimea on 5.10.2023 tiedottanut asiasta sähköpostitse apteekkeja ja apteekkareita. 

DP-koodi reseptin lisätietokenttään

Kun biologisen lääkkeen lääkemääräyksen voimassaoloaikana näkyy 2 vuotta ja kyseisen lääkemääräyksen laatimisesta ei ole kulunut yli kahta vuotta, lääkemääräyksellä voidaan näissä tilanteissa tarvittaessa toimittaa biologista lääkettä. THL:n tiedotteen mukaisesti nämä poikkeamat on dokumentoitava apteekissa kuten Fimea on ohjeistanut. Lääkemääräyksen Kelaan välittyvään lisätietokenttään on kirjattava reseptinkäsittelyssä koodi DP sekä lyhyesti poikkeaman syy: DP biologinen lääke, resepti vanhentunut. DP-koodia ja poikkeaman syytä ei voi jälkikäteen lisätä jo Kelaan välittyneen oston tietoihin. 

Lisäys 23.11.2023: Fimeasta saadun tiedon mukaan edellä mainitussa poikkeamamenettelyssä voidaan DP-merkinnällä toimittaa lääkettä tavanomaisina lääkemäärinä (3 kk lääkemäärä/kalliit lääkkeet 1 kk lääkemäärä) edellyttäen, että lääkemääräyksessä on kyseinen lääkemäärä jäljellä. Näissä tilanteissa ei sovelleta Fimean lääkkeiden toimitusmääräyksen kohtaa 4.5. 'Lääkemääräyksen voimassaoloajasta poikkeaminen'. 

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä

Sivu päivitetty 5.10.2023