Lääkkeiden suorakorvaustietojen kyselypalvelun tietojen haku | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kyselypalvelun tietojen haku

Kyselypalvelusta välitetään asiakasta koskevia arkaluonteisia ja salassa pidettäviä tietoja. Voit hakea kyselypalvelusta asiakasta koskevia tietoja vain, kun olet saanut asiakkaalta siihen luvan.

Asiakas voi antaa luvan kyselypalvelun tietojen hakuun

  • esittämällä Kelan myöntämän kortin* (Henkilöasiakkaat-osio)
  • esittämällä sähköisen reseptin potilasohjeen
  • suullisesti, kun henkilöllisyys on varmistettu.

Asiakkaan puolesta voi asioida toinen henkilö. Kyseinen henkilö voi antaa luvan asiakkaan tietojen hakuun kyselypalvelusta

  • esittämällä Kelan asiakkaalle myöntämän kortin* (Henkilöasiakkaat-osio)
  • asiakkaan antamalla kirjallisella valtuutuksella
  • esittämällä asiakkaan sähköisen reseptin potilasohjeen.

Lisäksi asiakas on voinut antaa puolestaan asioivalle henkilölle sähköisen valtuutuksen (Suomi.fi), jonka nojalla apteekilla on lupa hakea suorakorvaustiedot.

Apteekki voi tarkistaa huoltajan oikeuden asioida lapsen puolesta Suomi.fi-palvelusta.

Myös asiakkaan suullinen lupa (esim. puhelimitse) tietojen katsomiseen voi olla pätevä, jos apteekin arvion mukaan ei ole syytä epäillä luvan luotettavuutta.

*Kela-kortilla tarkoitetaan perinteistä muovista Kela-korttia. Kela-kortin sähköiset kuvat tai sovellukset eivät ole Kelan hyväksymiä, joten asiakkaan suorakorvaustietoja ei saa hakea sellaisen perusteella.

Ei lupaa suorakorvaustietojen kyselyyn

Jos asiakas ei anna lupaa tarkistaa tietojaan kyselypalvelusta, et voi

  • antaa hänelle suorakorvausta
  • luovuttaa lääkkeitä maksutta käyttämällä Kelan myöntämää perustoimeentulotuen maksusitoumusta.

Voit luovuttaa lääkkeet ei-korvattuna ja ohjata asiakkaan hakemaan korvausta jälkikäteen Kelasta. Muistathan antaa asiakkaalle laskelman lääkeostosta, jotta asiakas voi hakea mahdollista korvausta Kelasta.

Lupa suorakorvaustietojen kyselyyn annosjakelu- ja tiliasiakkailla

Annosjakelu- tai tiliasiakas voi antaa apteekin kanssa tekemässään sopimuksessa toistaiseksi voimassa olevan luvan tarkistaa hänen suorakorvaustietonsa kyselypalvelusta.