Lääkkeiden suorakorvaustietojen kyselypalvelu | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Suorakorvaustietojen kyselypalvelu

Linkit tämän sivun sisältöön:

Suorakorvaustietojen kyselypalvelu on Kelan ylläpitämä palvelu, josta apteekki saa asiakkaan ajantasaiset suorakorvaustiedot.

Voit luovuttaa lääkkeet omavastuuhintaan vain, jos tarkistat lääkkeen toimitustilanteessa asiakkaan oikeuden suorakorvaukseen kyselypalvelusta. Tarkista korvaustiedot kyselypalvelusta myös, kun korjaat Kelaan lähetettyä ostokertaa tai muutat avointa ostokertaa.

Kyselypalvelun välityksellä saat seuraavat asiakasta koskevat ajantasaiset suorakorvaustiedot:

 • suku- ja etunimet
 • työpaikkakassan numero ja nimi
 • oikeus suorakorvaukseen (Kyllä/Ei)
 • KT / Korvaus toimistosta -tieto
 • korvausnumero, korvausoikeuden nimi ja korvausoikeuden mahdollinen päättymispäivä
 • tieto jäljellä olevan (maksettavan) alkuomavastuun määrästä
 • tieto jäljellä olevan (maksettavan) vuosiomavastuun määrästä
 • Kelan myöntämän perustoimeentulotuen maksusitoumustiedot
 • tarkenne suorakorvaukseen.

Kyselypalvelun kautta ei välity tietoa veteraanitunnuksesta. Voit tarkistaa asiakkaan oikeuden lääketaksa-asetuksen mukaiseen veteraanialennukseen

 • rintamalisäkortista, kun asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta
 • kuvallisesta Kela-kortista (iso R-kirjain kortin takana osoittaa, että henkilölle on myönnetty veteraanitunnus)
 • Kelan antamasta paperisesta asiakirjasta ”Todistus rintamalisän saamisesta”, kun asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Kyselypalvelun kautta ei välity tietoa asiakkaan korvausnumeroista, jäljellä olevan alkuomavastuun määrästä eikä tietoa jäljellä olevan vuosiomavastuun määrästä, jos asiakkaalla ei ole oikeutta suorakorvaukseen (asiakas ei ole sairausvakuutettu tai asiakkaalla on KT-tieto). Tällöinkin tieto asiakkaan maksusitoumuksesta välittyy kyselypalvelusta.

Jos asiakkaalla on Kelan myöntämä perustoimeentulotuen maksusitoumus, tieto asiakkaan suorakorvaustarkenteesta ei välity kyselypalvelun kautta apteekille. Epäselvissä tilanteissa ohjaa asiakas ottamaan yhteyttä Kelaan. Kela palvelee asiakkaita verkossa, puhelimitse ja palvelupisteissä (Tietoa Kelasta-osio).

Ei oikeutta suorakorvaukseen

Jos asiakkaalla ei ole kyselypalvelun mukaan oikeutta suorakorvaukseen apteekista, et voi toimittaa lääkkeitä korvattuna. Asiakkaalla voi tästä huolimatta olla oikeus lääkekorvaukseen. Ohjaa tarvittaessa asiakas hakemaan korvausta lääkeostosta jälkikäteen Kelasta tai kotimaastaan.

Jos asiakaspalvelutilanteessa on epäselvyyttä asiakkaan suorakorvausoikeudesta, ohjaa asiakas ottamaan yhteyttä Kelaan korvausasian selvittämiseksi. Jos et voi antaa korvausta apteekista, anna asiakkaalle laskelma lääkeostoista, jotta hän voi hakea mahdollista korvausta Kelasta. Laskelma on asiakkaalle maksuton.

Ulkomailta palannut henkilö

Jos ulkomailta palaava henkilö ei ole ilmoittanut Kelalle paluustaan Suomeen, hänen oikeutensa Kelan etuuksiin voi olla epäselvä. Tällöin saat Kelan kyselypalvelusta tiedon, ettei asiakkaalla ole oikeutta suorakorvaukseen. Näissä tilanteissa sinun on hintaneuvonnan yhteydessä myös hyvä kertoa asiakkaalle kyselypalvelusta saadusta tiedosta. Ohjaa asiakas tarvittaessa ottamaan yhteyttä Kelaan.

Kelan myöntämät kortit ja asiakirjat

Sinun on aina noudatettava kyselypalvelusta saamaasi tietoa, vaikka asiakas esittää Kelan myöntämän kortin (Henkilöasiakkaat-osio) tai asiakirjan. Poikkeuksen muodostaa veteraanitunnus, joka tarkistetaan asiakkaalla olevista asiakirjoista.

Häiriötilanteisiin on erillinen ohjeistus (Kanta.fi).

Kela-kortin tiedot poikkeavat kyselypalvelun tiedoista

Asiakkaan Kela-kortin tiedot poikkeavat kyselypalvelun tiedoista. Noudata kyselypalvelusta saatua tietoa. Asiakkaan oikeus lääkekorvauksiin on voinut muuttua, jolloin Kela-kortin tiedot ovat vanhentuneet. Kela-korteissa voi olla korvausnumeroita, jotka eivät ole enää käytössä (esim. korvausnumerot 188 ja 213)