Reseptin voimassaolo

Resepti on yleensä voimassa kaksi vuotta ja vain tietyissä tapauksissa vuoden. Reseptikeskus laskee lääkemääräyksen voimassaoloajan ja mitätöi vanhentuneet reseptit.

Lääkkeen määrääjä voi myös rajoittaa reseptin voimassaoloaikaa lääkehoidon niin vaatiessa.

Tilanteet, joissa resepti on voimassa yhden vuoden

Resepti on voimassa enintään yhden vuoden määräämis- tai uudistamispäivämäärästä lukien, jos kyseessä on esimerkiksi

 • PKV-lääke
 • huumausainelääke
 • potilaskohtainen erityisluvallinen lääke
 • apteekissa valmistettava lääkeseos, joka sisältää PKV-lääkettä, huumausainelääkettä tai erityislupavalmistetta
 • resepti on määrätty Lääketietokannan uuden version mukaisilla tiedoilla ja kyse on biologisesta lääkkeestä, jolle on reseptin määräämishetkellä saatavilla biosimilaari.

Reseptin voimassaoloajasta poikkeaminen

Voit toimittaa asiakkaalle keskeytymättömän lääkehoidon turvaavan lääkemäärän (enintään kuukauden hoitoa vastaavan määrän), kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • reseptin vanhenemispäivästä on kulunut enintään 1 kuukausi
 • reseptissä on jäljellä kyseistä lääkevalmistetta
 • kyseessä on säännöllinen lääkitys
 • kyseessä on 2 vuoden resepti
 • Kun resepti on määrätty Lääketietokannan uuden version mukaisilla tiedoilla ja kyse on biologisesta lääkkeestä, jolle on reseptin määräämishetkellä saatavilla biosimilaari, resepti on voimassa enintään vuoden. Voit poiketa reseptin voimassaoloajasta.
 • Reseptikeskus laskee lääkemääräyksen voimassaoloajan joustoaikoineen, eikä lähtökohtaisesti anna sinun poiketa reseptin voimassaoloajasta, jos se ei ole sallittua.

Jos lääkkeen pienin markkinoilla oleva pakkauskoko vastaa yli kuukauden hoitoa eikä vaihtokelpoisista lääkevalmisteista löydy pienempää pakkauskokoa, voit toimittaa lääkepakkauksen jakamattomana. Reseptissä on kuitenkin myös tällöin oltava jäljellä toimitettavaa pakkausta vastaava lääkemäärä.

Voimassaoloajasta voi poiketa

Pysyvään lääkitykseen tarkoitettu korvattava myyntiluvallinen lääke, joka ei ole PKV- tai huumausainelääke, on määrätty 21.5.2020. Resepti on voimassa 2 vuotta, koska lääkäri ei ole rajoittanut reseptin voimassaoloaikaa. Ajalla 22.5.2022–21.6.2022 voidaan toimittaa enintään kuukauden hoitoa vastaava lääkemäärä.

Voimassaoloajasta ei voi poiketa

Kun PKV-resepti on kirjoitettu 1.3.2021, sillä voi toimittaa vielä 1.3.2022, jos lääkettä on vielä jäljellä. Reseptillä ei voi enää toimittaa 2.3.2022 alkaen.