Ulkomaisen reseptin tarkistaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ulkomainen resepti

Voit toimittaa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjoitetulla reseptillä lääkkeen suorakorvattuna, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Lääke täyttää sairausvakuutuslain korvaamisen edellytykset.
  • Lääke on EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä reseptiä antamaan oikeutetun terveydenhuollon ammattihenkilön määräämä.
  • Suorakorvaustietojen kyselypalvelusta välittyy tieto, että asiakkaalla on oikeus suorakorvaukseen.
  • Kyseessä olevan valmisteen toimittamiseen ei liity sellaista erillistä ohjetta suorakorvaamisesta, joka estäisi korvauksen antamisen.
  • Reseptin kirjausten perusteella on selvää, että kyseessä oleva lääke on määrätty sairauden hoitoon. Esimerkiksi hedelmöityshoito ei ole aina sairauden hoitoa. Epäselvissä tilanteissa ohjaa asiakas hakemaan korvausta Kelasta.

Et voi antaa asiakkaalle korvausta, jos reseptillä on jo toimitettu lääkkeitä, mutta siitä ei ilmene edellisen erän toimittamispäivää tai toimitettua lääkemäärää. Tällöin voit ohjata asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Jos kyseessä on toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä laadittu resepti, voit käyttää lääkkeenmäärääjän yksilöintitunnuksena tunnusta 999993. Lääkkeen määrääjän nimi kirjataan sille varattuun kenttään. Reseptin laatu kirjataan kuten kotimaisia reseptejä toimitettaessa.

Jos ostosta annetaan suorakorvaus tai osto sisältyy asiakkaan alkuomavastuuseen, reseptistä otetaan kopio ja se toimitetaan Kelaan tai työpaikkakassaan.

Sivu päivitetty 1.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?