Reseptin kokonaismäärän tarkistaminen | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Reseptin kokonaismäärä

Lääkkeen määrääjän on ensisijaisesti määriteltävä hoidossa tarvittava lääkemäärä ja merkittävä se reseptiin joko pakkauksina tai lääkkeen kokonaismääränä. Reseptin voimassaoloaikana toimitettujen lääkkeiden kokonaismäärä ei saa ylittää määrättyä lääkkeen kokonaismäärää.

Resepti voidaan määrätä myös lääkehoidon kestoajalle. Tällöin asiakkaalla täytyy olla mahdollisuus nähdä selkeästi, kuinka paljon reseptissä on numeerisesti lääkkeitä jäljellä.

Pienin pakkauskoko ylittää reseptin kokonaislääkemäärän

Reseptin kokonaislääkemäärä on 30 tablettia. Lääkärin määräämää valmistetta on saatavilla vain 100 tabletin pakkauksissa.

Et voi toimittaa valmistetta enempää kuin lääkäri on määrännyt.

  • Tarkista ensin, voiko valmisteen vaihtaa vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Jos lääkkeen voi vaihtaa, etsi vaihtokelpoisista lääkevalmisteista 30 tabletin (tai pienempi) pakkauskoko.
  • Jos valmistetta ei voi vaihtaa vaihtokelpoiseen tai vaihtokelpoisesta valmisteesta ei ole pienempää pakkauskokoa, voit ottaa yhteyttä lääkäriin tai jakaa isomman pakkauksen.

Ajalle kirjoitettu resepti

Kun lääke on määrätty lääkehoidon kestoajalle, huomioidaan seuraavat asiat:

  1. Ensimmäisellä toimituskerralla lasketaan määrätty kokonaislääkemäärä reseptiin merkityn annostusohjeen perusteella.
    • Kokonaislääkemäärä sekä jäljelle jäävä lääkemäärä kirjataan reseptin tietoihin. Kirjauksen voi tehdä numeerisesti (esim. 200), laskukaavana (esim. 2 x 100) tai tekstimuodossa (esim. 4 fol + 5 ml).
  2. Jos annostusohje muuttuu usein hoidollisista syistä, seurataan, että reseptin voimassaoloaikana toimitettu kokonaislääkemäärä ei ylitä hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa tai muussa tunnetussa lähdeteoksessa annetun enimmäisannostuksen mukaisesti laskettua kokonaismäärää.
    • Poikkeustapauksissa korkeampi annostus voidaan hyväksyä, jos reseptissä on SIC-merkintä.
  3. Jos hoidon kesto on tulkinnanvarainen, apteekin on selvitettävä asia lääkkeen määrääjältä ennen lääkkeen toimittamista.

Lisätietoja: THL Ohje 6/2018 Lääkkeen määrääminen reseptillä lääkehoidon kestoajalle tulee perustua hoidolliseen tarpeeseen

Kokonaislääkemäärän laskeminen

Reseptin kokonaislääkemäärää laskettaessa olennaista on, ettei reseptin voimassaoloaikana toimiteta lääkkeitä enempää kuin lääkkeenmäärääjä on tarkoittanut.

Kun resepti on kirjoitettu ajalle, voidaan kokonaislääkemäärä laskea seuraavien kertoimien avulla:

Resepti on kirjoitettuKerroin kokonaislääkemäärän laskemiseksi
viikon ajalle7 vrk / 1 vk
kuukauden ajalle30 vrk / 4 (–5) vk
3 kuukauden ajalle90 vrk / 13 vk
puolen vuoden ajalle180 vrk / 26 vk
vuoden ajalle365 vrk / 52 vk
2 vuoden ajalle730 vrk / 104 vk
Sivu päivitetty 29.12.2023

Mitä mieltä olet sivusta?