Lääkkeen rajoitettu erityiskorvaus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Rajoitettu erityiskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen alempaa tai ylempää erityiskorvattavuutta. Tällöin erityiskorvaus koskee vain sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta. Kun lääkkeen erityiskorvattavuutta on rajoitettu, lääke on erityiskorvattava korvausnumerolla tai joissain tapauksissa korvausnumeron ja reseptimerkinnän yhdistelmällä.

Rajoitetut erityiskorvausoikeudet alkavat numerolla 1 tai 2 samoin kuin erityiskorvausoikeudet. Katso luettelo rajoitetusti erityiskorvattavista lääkkeistä ja niiden korvausnumeroista. Tiedot löytyvät myös Kelan lääkehausta.

Rajoitettu erityiskorvaus reseptimerkinnällä

Tietyistä rajoitetusti erityiskorvattavista lääkkeistä voidaan maksaa korvaus, jos

  • asiakkaalla on tietty erityiskorvausoikeuden korvausnumero ja
  • reseptin Erillisselvitys-kohdassa on lääkärin tekemä reseptimerkintä.

Apteekissa on kiinnitettävä erityistä huomiota reseptimerkinnän oikeellisuuteen. Lääkevalmiste voidaan toimittaa korvattuna vain, jos reseptissä oleva merkintä on Kelan vaatimusten mukainen.

Tarkista suorakorvaukseen oikeuttavat reseptimerkinnät ja niihin liitetyt erityiskorvausoikeudet sekä reseptimerkinnällä korvattavat lääkkeet.

Epäselvissä tapauksissa voit

  • ohjata asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta
  • varmistaa reseptimerkinnän oikeellisuuden lääkkeen määrääjältä ja pyytää häntä tekemään tarvittavat korjaukset sähköiseen reseptiin. Voit myös sopia lääkkeen määrääjän kanssa, että korjaat tiedot sähköiseen reseptiin lääkkeen määrääjän kertoman ohjeen mukaisesti.
Sivu päivitetty 30.4.2021