Rajoitetun erityiskorvausoikeuden edellytykset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Erityiskorvaus rajoitetusti korvattavasta lääkkeestä

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi vahvistaa erityiskorvattavuuden lääkevalmisteille, joita käytetään vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoidossa. Nämä sairaudet määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Hila voi myös rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta.

Kela päättää rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden korvausoikeuksien myöntöperusteet Hilan päätösten pohjalta ja antaa lääkeaineille korvausnumerot. Asiakas saa erityiskorvauksen rajoitetusti erityiskorvattavasta lääkevalmisteesta, jos hänellä on Kelan myöntämä oikeus erityiskorvaukseen ja jos lääkevalmisteelle vahvistettu rajoitettu erityiskorvattavuus on voimassa. Tietyissä tapauksissa erityiskorvausoikeuden lisäksi tarvitaan merkintä, jonka lääkkeen määrääjä tekee reseptiin. Katso reseptimerkinnät.

Rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti erityiskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntöperusteisiin.

Rajoitettu ylempi erityiskorvaus (100 %)
LääkeaineKorvausnumero
Abemasiklibi1515
Abirateroni163
Afatinibi ja gefitinibi155
Agalsidaasi alfa, agalsidaasi beeta ja migalastaatti195
Akalabrutinibi1532
Aksitinibi168
Alektinibi1504
Apalutamidi1528
Avatrombopagi1524
Binimetinibi ja enkorafenibi (melanooma)1513
Bosutinibi170
Brigatinibi1521
Brivarasetaami, eslikarbatsepiini, gabapentiini, lakosamidi, levetirasetaami, perampaneeli, pregabaliini, tiagabiini ja tsonisamidi182
Burosumabi1533
Dabrafenibi ja trametinibi1509
Daltepariini, enoksapariini ja tintsapariiniReseptimerkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Daltepariini ja tintsapariini (yli 6 kuukauden hoidossa)166
Daratumumabi1534
Darolutamidi1525
Deferasiroksi175
Dimetyylifumaraatti, diroksimeelifumaraatti, glatirameeriasetaatti, interferoni beeta ja ofatumumabi (MS-tauti)157
Eliglustaatti, imigluseraasi ja velagluseraasi alfa151
Eltrombopagi 1517
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita)1503
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita)1520
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä)1526
Entrektinibi1538
Entsalutamidi1523
Erlotinibi191
Esketamiini1539
Everolimuusi158
Fingolimodi ja kladribiini164
Fulvestrantti192
Gilteritinibi1531
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon172
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon194
Ibrutinibi1512
Iksatsomibi1505
Kabotsantinibi1502
Kannabidioli1530
Kasvuhormoni186
Kritsotinibi169
Lamotrigiini ja topiramaatti183
Lantaanikarbonaatti, sevalameeri ja sukroferrinen oksihydroksidi190
Lapatinibi156
Larotrektinibi1535
Lenalidomidi153
Lenvatinibi1508
Lorlatinibi1527
Levodopan ja dekarboksylaasin estäjän yhdistelmävalmiste1537
Midostauriini1522
Neratinibia1536
Nilotinibi152
Niraparibi1510
Olaparibi1511
Osimertinibi1519
Palbosiklibi1501
Parikalsitoli ja sinakalseetti196
Patsopanibi159
Pomalidomidi1507
Ponatinibi1529
Rasagiliini193
Regorafenibi176
Retigabiini ja vigabatriini181
Ribosiklibi1514
Romiplostiimi1516
Rufinamidi199
Ruksolitinibi174
Senobamaatti1541
Sorafenibi198
Sunitinibi197
TakrolimuusirakeetReseptimerkintä + 127
Talatsoparibi1540
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste178
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste1506
Tsanubrutinibi1542
Tukatinibi1511
Upadasitinibi (vaikea atooppinen ihottuma)1543
Vemurafenibi167
Venetoklaksi1518
Vismodegibi179
Von Willebrand -tekijävalmiste161

 

 

Rajoitettu alempi erityiskorvaus (65 %)
LääkeaineKorvausnumero
Abatasepti, adalimumabi, etanersepti, golimumabi, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, risankitsumabi, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja tosilitsumabi (tulehdukselliset reumasairaudet)281
Alirokumabi  ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (aikuiset)292
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa294
Anakinra252
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani eteisvärinän hoitoon290
Apremilasti299
Barisitinibi293
Benralitsumabi251
Dapagliflotsiini ja empagliflotsiini250
Dulaglutidi, eksenatidi, liraglutidi ja semaglutidi (tyypin 2 diabetes, aikuiset)285
Evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa (lapset ja nuoret)254
Febuksostaatti288
Filgotinibi255
Ikosapenttietyyli258
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret)295
Mepolitsumabi297
Natriumoksibaatti282
Nintedanibi ja pirfenidoni284
PrasugreeliReseptimerkintä + 206
Risankitsumabi ja ustekinumabi (tulehdukselliset suolistosairaudet)256
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon296
Rivaroksabaani sepelvaltimotautikohtauksen yhteydessäReseptimerkintä + 206
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste289
Siklosporiini-silmätippa286
Tikagrelori 60 mg287
Tikagrelori 90 mgReseptimerkintä + 206
Tofasitinibi291
Upadasitinibi (tulehdukselliset reuma- ja suolistosairaudet)298
Vedolitsumabi253
Verisiguaatti257

Lue lisää

Sivu päivitetty 10.6.2024