Reseptimerkinnät | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Reseptimerkinnät

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen korvattavuuden tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tällöin potilas tarvitsee korvauksen saamiseksi Kelan myöntämän korvausoikeuden tai lääkkeen määrääjän tekemän reseptimerkinnän.

Tietyissä tilanteissa potilas tarvitsee sekä korvausoikeuden että reseptimerkinnän. Reseptimerkintä voi koskea peruskorvausta tai erityiskorvausta.

Potilas tarvitsee reseptimerkinnän myös saadakseen korvauksen perusvoiteesta. Korvauksen saaminen edellyttää, että Hilan valmisteelle vahvistama korvattavuus on voimassa.

Reseptimerkintöjä koskevat muutokset

Kansallisen lääkityslistan ensimmäinen toteutuskokonaisuus otetaan käyttöön 1.5.2022. Tämä tuo muutoksia muun muassa reseptimerkinnällä eli erillisselvityksellä korvattavien lääkkeiden määräämiseen ja toimittamiseen.

Lue tiedotteet

Lääkkeen määrääjä kirjaa reseptimerkinnän

Lääkkeen määrääjä voi tehdä reseptimerkinnän vain silloin, kun korvaamisen edellytykset potilaan kohdalla täyttyvät. Linkit korvaamisen edellytyksiin löytyvät sivun alaosasta kunkin valmisteen alta.

Reseptimerkinnät täytyy kirjata täsmälleen niin kuin ne on kunkin valmisteen kohdalla esitetty.

Lääkkeen määrääjä kirjaa reseptimerkinnän reseptin Erillisselvitys-kohtaan. Jos reseptimerkintään liittyy päivämäärä, lääkkeen määrääjä kirjaa Erillisselvitys-kohtaan reseptimerkinnän ja päivämäärän.

Apteekki tarkistaa reseptimerkinnän

Apteekki tarkistaa reseptimerkinnän lääkkeen toimittamisen yhteydessä. Jos lääkkeen määrääjä on kirjannut epähuomiossa reseptimerkinnän eri sanoin kuin vaaditaan, mutta merkintä kuitenkin vastaa sisällöltään vaadittua reseptimerkintää, valmiste voidaan korvata apteekissa.

Esimerkiksi:

  • Sepelvaltimotautikohtausta vastaavat esimerkiksi termit ’angina pectoris’ tai ’sydäninfarkti’. Sen sijaan esimerkiksi ’pallolaajennus’ ei ole sama asia kuin sepelvaltimotautikohtaus, eikä se siten vastaa vaadittua reseptimerkintää.
  • Pitkäaikaista ihotautia vastaavat esimerkiksi termit ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. Sen sijaan esimerkiksi ’kuivan ihon hoitoon’ ei ole sama asia kuin pitkäaikainen ihotauti, eikä se siten vastaa vaadittua reseptimerkintää.

Jos reseptimerkintä on virheellinen, apteekki tai asiakas voi olla yhteydessä lääkkeen määrääjään. Tarvittaessa lääkkeen määrääjä korjaa reseptimerkinnän. Vaihtoehtoisesti lääkkeen määrääjän kanssa voidaan sopia, että tieto korjataan sähköiseen reseptiin apteekissa.

Jos lääkkeen määrääjää ei tavoiteta, apteekki ei voi antaa lääkkeestä suorakorvausta. Tällöin apteekki ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Reseptimerkinnän perusteella korvattavat valmisteet

Alla on lista reseptimerkinnän perusteella korvattavista valmisteista. Linkin kautta löydät lisätietoa kunkin valmisteen reseptimerkinnästä taulukkomuodossa.

  • Taulukoiden perus- ja erityiskorvaussarakkeissa mainitut numerot ovat Kelan päätöksen mukaisia korvausnumeroita.
  • Taulukoissa on reseptimerkinnän perusteella korvattava lääkemäärä ja aika, jonka kuluessa lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Kela korvaa annostusohjeen mukaisen lääkemäärän taulukossa mainitulta ajalta.

Jokaisen valmisteen kohdalta löytyvät myös linkit korvaamisen edellytyksiin.

Lista reseptimerkinnän perusteella korvattavista valmisteista:

Esimerkki: Viimeinen päivä, jolloin lääkkeen voi toimittaa korvattuna

Asiakkaalle on määrätty vuoden annos Eliquis 2,5 mg -valmistetta reseptimerkinnällä ”keuhkoembolia 22.4.2022”. Asiakas voi saada korvattuna enintään 6 kuukauden lääkemäärän. Lääkemäärä on toimitettava 184 päivän kuluessa keuhkoembolian toteamispäivästä.

Apteekkijärjestelmä laskee automaattisesti viimeisen ajankohdan, jolloin lääkkeen voi toimittaa korvattuna. Laskennan ensimmäinen päivä (eli "päivä yksi”) on reseptimerkintään kirjattua päivämäärää seuraava päivä. Apteekin on kuitenkin aina tarkistettava kyseisestä reseptistä, ettei sillä ole jo ostettu 6 kuukauden ajalle tarvittavaa lääkemäärää.

Brilique 90 mg (tikagrelori)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivämäärä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä

Huom! Brilique 60 mg
Peruskorvaus korvausnumerolla 386 (ei vaadi reseptimerkintää)
Alempi erityiskorvaus korvausnumerolla 287 (ei vaadi reseptimerkintää)

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Champix (varenikliini)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvausReseptimerkinnällä
korvattava määrä
Nikotiiniriippuvuus,
tukihoito* aloitettu + yksilöllisen tukihoidon aloittamispäivä
Reseptimerkintä-Enintään 2 kpl 24 viikon hoitojaksoa

* Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran Etexilate KRKA ja Pradaxa 75 mg (dabigatraani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäiväResepti-
merkintä
-Enintään 2 kk lääkemäärä62 pv leikkauspäivästä

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran Etexilate KRKA, Dabigatran Etexilate Sandoz, Dabigatran Etexilate Viatris ja Pradaxa 110 mg (dabigatraani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäiväResepti-
merkintä
-Enintään 2 kk lääkemäärä62 pv leikkauspäivästä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Dabigatran Etexilate Accord, Dabigatran Etexilate KRKA, Dabigatran Etexilate Sandoz,  Dabigatran Etexilate Viatris ja Pradaxa 150 mg (dabigatraani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 4 kk lääkemäärä123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Dificlir (fidaksomisiini)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvausReseptimerkinnällä
korvattava määrä
Vakava Clostridium
difficile -infektio*
Reseptimerkintä-Enintään 20 tablettia/resepti
Uusiutunut Clostridium
difficile -infektio*
Reseptimerkintä-Enintään 20 tablettia/resepti

*Fidaksomisiinia peruskorvataan vakavan tai uusiutuneen Clostridium difficile -infektion hoitoon aikuisille.

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Doptelet (avatrombopagi)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvausReseptimerkinnällä
korvattava määrä
Maksasairaus, vaikea trombosytopenia, toimenpide + toimenpiteen päiväReseptimerkintä-Enintään 5 pv hoito

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Efient (prasugreeli)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä
Sepelvaltimotoimenpide + toimenpiteen päiväResepti-
merkintä
Resepti-
merkintä + 206
Enintään vuoden lääkemäärä366 pv toimenpiteen päivästä

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Eliquis 2,5 mg (apiksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäiväResepti-
merkintä
-Enintään 2 kk lääkemäärä62 pv leikkauspäivästä
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 4 kk lääkemäärä123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Eliquis 5 mg (apiksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
 korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Katetriablaatio, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 4 kk lääkemäärä123 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Enoxaparin Becat, Ghemaxan ja Inhixa (enoksapariini)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Fragmin (daltepariini)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Ei vaadi reseptimerkintääEi vaadi resepti-
merkintää
166--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Innohep (tintsapariini)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Ylempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Laskimotukos + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Tromboembolia + tromboembolian toteamispäiväEi vaadi resepti-
merkintää
Resepti-
merkintä + 115, 116, 117, 128 tai 130
Enintään 6 kk lääkemäärä
(koskee erityiskorvausta)
184 pv tromboembolian toteamispäivästä
(koskee erityiskorvausta)
Ei vaadi reseptimerkintääEi vaadi resepti-
merkintää
166--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Livtencity (maribaviiri)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
Kantasolusiirto, hoidolle vastaamatonReseptimerkintä-
Elinsiirto, hoidolle vastaamatonReseptimerkintä-

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Lixiana 15 mg, 30 mg ja 60 mg (edoksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Modigraf (takrolimuusirakeet)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausYlempi
erityiskorvaus
Elinsiirto, ikä alle 13 vuottaReseptimerkintäReseptimerkintä + 127

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Oviderm

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
Pitkäaikainen ihotauti*Reseptimerkintä-

*Jotta perusvoide voidaan korvata, reseptistä on käytävä ilmi, että kyseessä on ihotauti, joka on pitkäaikainen. Pitkäaikaista ihotautia tarkoittavia synonyymejä ovat esimerkiksi ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. 

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Perusvoiteet

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
Pitkäaikainen ihotauti*Reseptimerkintä-

* Jotta perusvoide voidaan korvata, reseptistä on käytävä ilmi, että kyseessä on ihotauti, joka on pitkäaikainen. Pitkäaikaista ihotautia tarkoittavia synonyymejä ovat esimerkiksi ’PIH’, ’pitkäaikaisen ihottuman hoito’ tai ’atooppisen ihon hoito’. 

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Prevymis (letermoviiri)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Allogeeninen kantasolusiirto, lääkehoidon aloitus +
lääkehoidon aloittamispäivä
Resepti-
merkintä
-Enintään 3 x 28 tablettia92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Sancuso (granisetroni-depotlaastari)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
NielemisvaikeudetReseptimerkintä-

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Vydura (rimegepantti)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
Akuutti migreeni, triptaanit eivät sovelluReseptimerkintä-
Ei vaadi reseptimerkintää3007-

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Xarelto 1 mg/ml rakeet oraalisuspensiota varten (rivaroksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää379---

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Rivaroxaban KRKA, Rivaroxaban Sandoz ja Xarelto 2,5 mg (rivaroksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Sepelvaltimotautikohtaus + sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivä
Resepti-
merkintä
Resepti-
merkintä
+ 206
Enintään vuoden lääkemäärä366 pv sepelvaltimotauti-
kohtauksen päivästä
Ei vaadi reseptimerkintää3013296--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Xarelto 10 mg (rivaroksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Tekonivelleikkaus + leikkauspäiväResepti-
merkintä
-Enintään 2 kk lääkemäärä62 pv leikkauspäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää379---

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Xarelto 15 mg ja 20 mg (rivaroksabaani)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPerus-
korvaus
Alempi
erityis-
korvaus
Reseptimerkinnällä
korvattava määrä
Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna
Rytminsiirto, lääkehoidon aloitus + lääkehoidon aloittamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 3 kk lääkemäärä92 pv lääkehoidon aloittamispäivästä
Keuhkoembolia + keuhkoembolian toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv keuhkoembolian toteamispäivästä
Syvä laskimotukos + laskimotukoksen toteamispäiväResepti-
merkintä
-Enintään 6 kk lääkemäärä184 pv laskimotukoksen toteamispäivästä
Ei vaadi reseptimerkintää351
379
290--

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Zomig Nasal (tsolmitriptaaninenäsumute)

Lääkemääräyksen Erillisselvitys-kohtaan kirjattava reseptimerkintäPeruskorvausErityiskorvaus
Sarjoittainen päänsärkyReseptimerkintä-

Lisätietoa lääkkeen määrääjälle:

Sivu päivitetty 1.7.2024