Suorakorvausmenettely | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Suorakorvausmenettely

Kela voi tehdä suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen sellaisen yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajan kanssa, jolla on aluehallintoviraston (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä lupa antaa yksityisen terveydenhuollon palveluita.

Jos palveluntuottajalla ja Kelalla on sopimus suorakorvausmenettelystä, palveluntuottaja perii terveydenhuollon asiakkaalta omavastuun. Omavastuulla tarkoitetaan hintaa, josta on valmiiksi vähennetty Kelan korvaama osuus. Sen jälkeen palveluntuottaja hakee itselleen kuuluvan korvauksen tekemällä tilityksen Kelalle.

Suorakorvaussopimus koskee vain Suomessa sairausvakuutettuja asiakkaita. Tarkista aina asiakkaan Kela-kortista, kuuluuko hän sairaanhoitokorvausten piiriin.

Lue lisää, mitä palveluntuottajan pitää ottaa huomioon kansainvälisissä tilanteissa.

Itsenäinen ammatinharjoittaja

Suorakorvausmenettelyä koskevan sopimuksen voi tehdä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva

  • lääkäri
  • hammaslääkäri
  • suuhygienisti
  • erikoishammasteknikko.

Itsenäinen ammatinharjoittaja tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti eikä ole palkkasuhteessa kehenkään. Toiminimellä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Itsenäinen ammatinharjoittaja ei voi liittyä toisen itsenäisen ammatinharjoittajan tekemään suorakorvaussopimukseen. Jokaisella itsenäisellä ammatinharjoittajalla pitää olla oma suorakorvaussopimus, vaikka he toimisivat samassa toimipaikassa.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja palkkaa terveydenhuollon ammattihenkilön ja aloittaa hänen kanssaan työsuhteen, muuttuu itsenäinen ammatinharjoittaja yrittäjäksi. Tällöin yrityksellä tulee olla lupaviranomaisen (AVI tai Valvira) myöntämä lupa yksityisen terveydenhuoltopalvelun antamiseen.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja haluaa liittyä jonkin palveluntuottajan suorakorvaussopimukseen, palveluntuottajan toimialoihin pitää olla listattuna myös itsenäisen ammatinharjoittajan toimiala. Jos itsenäisen ammatinharjoittajan toimiala puuttuu palveluntuottajalta, palveluntuottajan pitää ottaa yhteyttä lupaviranomaiseen (AVI tai Valvira).

Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?