Suorakorvausmenettely

Tällä sivulla on tietoa suorakorvausmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille.

Sopimuksen suorakorvausmenettelystä voi tehdä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottaja, jolla on Aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa antaa yksityisen terveydenhuollon palveluita.

Jos palveluntuottajalla ja Kelalla on sopimus suorakorvausmenettelystä, palveluntuottaja perii terveydenhuollon asiakkaalta omavastuun. Omavastuu on hinta, josta on valmiiksi vähennetty Kelan korvaama osuus. Sen jälkeen palveluntuottaja hakee itselleen kuuluvan korvauksen Kelasta tekemällä tilityksen.

Suorakorvaussopimus koskee vain Suomessa sairausvakuutettuja asiakkaita. Tarkista aina asiakkaan kuuluminen sairaanhoitokorvausten piiriin Kela-kortista tai voimassa olevasta henkilökortista, jossa on sairausvakuutustiedot.

Lue lisää, mitä palveluntuottajan pitää ottaa huomioon kansainvälisissä tilanteissa.

Itsenäinen ammatinharjoittaja

Sopimuksen voi tehdä myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva

  • lääkäri
  • hammaslääkäri
  • suuhygienisti
  • fysioterapeutti
  • sairaanhoitaja
  • erikoishammasteknikko.

Itsenäinen ammatinharjoittaja ei voi liittyä toisen itsenäisen ammatinharjoittajan tekemään suorakorvaussopimukseen. Jokaisella itsenäisellä ammatinharjoittajalla pitää olla oma suorakorvaussopimus, vaikka he toimisivat samassa toimipaikassa.

Itsenäinen ammatinharjoittaja tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa ammattiaan itsenäisesti, eikä ole palkkasuhteessa kehenkään. Toiminimellä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja palkkaa työsuhteeseen terveydenhuollon ammattihenkilön, muuttuu itsenäinen ammatinharjoittaja yrittäjäksi. Tällöin yrityksellä tulee olla lupaviranomaisen (AVI tai Valvira) lupa yksityisen terveydenhuollon palvelun antamiseen.

Jos itsenäinen ammatinharjoittaja haluaa liittyä jonkin palveluntuottajan suorakorvaussopimukseen, mutta tällä ei ole toimialana itsenäisen ammatinharjoittajan toimialaa, palveluntuottajan pitää ottaa yhteyttä lupaviranomaiseen (AVI tai Valvira).