Ulkomailla annettua hoitoa koskevat tietopyynnöt | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Ulkomailla annettua hoitoa koskevat tietopyynnöt

Kela pyytää julkiselta terveydenhuollolta tietoja asiakkaan korvaushakemuksen käsittelyä varten, kun asiakas on saanut hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa ja on maksanut itse hoidon todelliset kustannukset.

Kela lähettää julkiselle terveydenhuollolle tiedot asiakkaan ulkomailla saamasta hoidosta ja sen kustannuksista. Tietojen perusteella hyvinvointialue arvioi, onko asiakkaan saama hoito ollut lääketieteellisesti tarpeellista ja kuuluuko se Suomessa julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Lisäksi hyvinvointialue arvioi, vastaako saatu hoito sitä hoitoa, jota asiakas olisi saanut Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Julkinen terveydenhuolto ilmoittaa, mikä hinta hoidosta olisi laskutettu asiakkaan hyvinvointialueelta ja minkä suuruinen asiakasmaksu olisi vastaavassa tilanteessa peritty. Kela maksaa asiakkaalle korvauksen julkisen terveydenhuollon antamien tietojen perusteella. Kela ei voi käsitellä hakemusta ilman julkisen terveydenhuollon vastausta.

Asiakas voi pyytää Kelasta etukäteen tiedon, saako hän ulkomailla annettavasta hoidosta korvauksen ja mikä korvauksen määrä on. Tällaisessa tilanteessa Kela pyytää tietoja hyvinvointialueelta jo ennen kuin asiakas hakeutuu ulkomaille hoitoon. Kela ei voi antaa ennakkoilmoitusta asiakkaan oikeudesta korvaukseen ilman julkisen terveydenhuollon vastausta.

Kela lähettää tietopyynnöt julkiselle terveydenhuollolle postitse. Hyvinvointialueen pitää vastata Kelan tietopyyntöön 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön. Tietopyyntöihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (Tietoa Kelasta-osio).

Esimerkki tietopyynnöstä

Asiakas on saanut hoitoa Espanjassa ja maksanut itse hoidon kustannukset eli 500 euroa. Asiakas on hakenut Kelasta korvausta. Kela on lähettänyt julkiselle terveydenhuollolle tietopyynnön, joka sisältää tiedot asiakkaan Espanjassa saamasta hoidosta ja siitä perityistä kustannuksista.

Julkinen terveydenhuolto on ilmoittanut, että hoito on ollut asiakkaalle tarpeellista ja annettu hoito kuuluu Suomen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaan. Julkinen terveydenhuolto on ilmoittanut, että  Espanjassa peritty hinta vastaa Suomen kustannusta ja että asiakasmaksua olisi vastaavassa tilanteessa peritty 41,20 euroa. Kela maksaa asiakkaalle korvausta 458,80 euroa (500 e − 41,20 e = 458,80 e).