Ulkomailla annettua hoitoa koskevat tietopyynnöt

Kela pyytää julkiselta terveydenhuollolta tietoja asiakkaan korvaushakemuksen käsittelyä varten, kun asiakas on saanut hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa äkillisen sairastumisen, raskauden, synnytyksen tai pitkäaikaissairauden pahenemisen vuoksi tai Suomen myöntämän ennakkoluvan perusteella ja on maksanut itse hoidon todelliset kustannukset.

Kela lähettää julkiselle terveydenhuollolle tiedot asiakkaan ulkomailla saamasta hoidosta ja sen kustannuksista. Tietojen perusteella julkinen terveydenhuolto arvioi, mitä hoitoa asiakkaalle olisi vastaavassa tilanteessa annettu ja mikä hinta hoidosta olisi laskutettu asiakkaan kotikunnalta.

Lisäksi julkinen terveydenhuolto ilmoittaa, minkä suuruinen asiakasmaksu olisi vastaavassa tilanteessa peritty. Kela maksaa asiakkaalle korvauksen julkisen terveydenhuollon antamien tietojen perusteella. Kela ei voi käsitellä hakemusta ilman julkisen terveydenhuollon vastausta.

Kela lähettää tietopyynnöt julkiselle terveydenhuollolle postitse. Tietopyyntöihin liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen (Tietoa Kelasta-osio).

Esimerkki tietopyynnöstä

Asiakas on saanut hoitoa Espanjassa ja maksanut itse hoidon kustannukset eli 500 euroa. Asiakas on hakenut Kelasta korvausta. Kela on lähettänyt julkiselle terveydenhuollolle tietopyynnön, joka sisältää tiedot asiakkaan Espanjassa saamasta hoidosta ja siitä perityistä kustannuksista.

Julkinen terveydenhuolto on ilmoittanut, että Espanjassa peritty hinta vastaa Suomen kustannusta ja että asiakasmaksua olisi vastaavassa tilanteessa peritty 41,20 euroa. Kela maksaa asiakkaalle korvausta 458,80 euroa (500 e − 41,20 e = 458,80 e).